Kemianteollisuus avaa oviaan nuorille – ala kehitti yhteistyöllä oman oppisopimusmallin toisen asteen koulutukseen

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ovat osana alan työehtosopimusta sopineet oppisopimusmallista, jolla yritysten ovia avataan myös alle 18-vuotiaille nuorille. Oppisopimusta on perinteisesti hyödynnetty vähän kemianteollisuudessa, ja siitä ovat pääosin hyötyneet aikuisopiskelijat. Kemianteollisuuden yrityksissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa koetaan tärkeäksi, että kemian ala houkuttelee osaavia nuoria. Kemian alan ratkaisut ja innovaatiot rakentavat hiilineutraalia maailmaa. Kemianteollisuus haluaa tarjota nuorille monia väyliä päästä tekemään maailmaa muuttavia töitä.

Kemianteollisuuden oppisopimusmallia on valmisteltu ja kehitetty yritysten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä. Malli saatiin valmiiksi elokuussa 2022, ja sitä pilotoidaan yrityksissä talvesta 2023 alkaen. Pilottivaiheessa mukana olevien neljän ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat voivat hakea mukaan oppisopimusmalliin jo alkuvuodesta 2023.

Kemianteollisuuden oppisopimusmallissa uutta on erityisesti palkkamalli, jossa palkka nousee opintojen edistymisen mukaan suoritettujen näyttökokeiden perusteella. Ensimmäinen vuosi opinnoista suoritetaan oppilaitoksessa, toinen ja kolmas vuosi mahdollisimman tiiviisti yrityksessä.

Suomalaisen kemianteollisuuden yritykset ovat asettaneet itselleen kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2045 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen asettaa uusia vaatimuksia myös alan koulutukselle ja osaamiselle. Uusi oppisopimusmalli on yritysten tapa vastata haasteeseen kouluttamalla myös nuoria osaajia suoraan yrityksissä. Mallin uskotaan paitsi tuottavan juuri oikeanlaista osaamista myös lisäävän teollisuuden vetovoimaa nuorten keskuudessa.

– Toivomme tämän mallin lisäävän nuorten kiinnostusta kemianteollisuuden töihin. Samalla uskomme uuden oppisopimusmallin osaltaan vastaavan kemianalojen työpaikoilla vallitsevaan työntekijäpulaan. Nuorten kannalta nyt rakennettu malli avaa uudenlaisen oven tulla sisään työelämään, sanoo Teollisuusliitto ry:n Kemian sektorin johtaja Toni Laiho.

– On syytä olla hyvin ylpeä ja iloinen, että malli saadaan viimein käyttöön. Kaiken avain on ollut yhteinen tahtotila ja saumaton yhteistyö Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton, oppilaitosten ja yritysten välillä. Loka-marraskuussa aloitetaan markkinointitilaisuudet oppilaitoksissa, joihin tulevat pilottifirmat, opettajat ja järjestöjen edustajat. Oppisopimusmalli on luonteva tapa tulla alalle. Tämä koskee nyt myös alle 18-vuotiaita. Yksinkertaisesti sanottuna: tervetuloa nuoret, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtaja Minna Etu-Seppälä.

Oppisopimusmallin pilottivaiheessa on mukana neljä merkittävää kemianteollisuuden yritystä eri puolilla Suomea: Neste (Porvoon jalostamo), Nokian Renkaat (Nokia), Kemira (Oulu) ja Umicore (Kokkola). Ne tekevät yhteistyötä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot

Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima Anni Siltanen, puh. 044 562 5991,
[email protected]

Johtaja, Työelämä Minna Etu-Seppälä, puh. 040 778 0182, [email protected]

Kemian sektorin johtaja Toni Laiho, puh. 050 303 9272, [email protected]

Yritykset:

(Oulu)
HR manager Marko Lummio, puh. 040 583 0502, [email protected]

(Porvoo)
Mediapalvelu puh. 0800 94025 / [email protected] (arkisin 8.30-16.00)

(Nokia)
Olli Heinonen, HR business partner, puh. 010 401 7217, [email protected]

(Kokkola)
HR manager Lea Pellinen, puh. 050 387 0867, [email protected]

Oppilaitokset:

Oulu: Koulutuskuntayhtymä OSAO, Kaukovainion yksikkö, koulutuspäällikkö Kaisa Varis, tekniikka, puh. 050 305 9627, [email protected]

Porvoo: CAREERIA, asiakasvastaava Petri Simander, oppisopimuspalvelut, puh. 040 705 9637, [email protected]

Kokkola: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, lehtori, prosessi- ja laboratorioala Sanna Tuukkanen, puh. 040 8085 014, [email protected]

Tampereen Seudun Ammattiopisto Tredu: koulutuspäällikkö Ari Holsti, prosessi- ja laboratorioala, puh. 050 441 8812, [email protected]