Metsäalan koulutuksen kehittämisen hankeideahaku 1.–31.10.2022

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinoinnin kehittämistä, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä.

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa ja toivoo näistä ideoita hankehakuun.

Hankeideoiden tulisi:

  • kehittää metsäalan koulutuksen vetovoimaa, tunnettuutta ja laatua
  • tehostaa jatkuvaa oppimista metsäalan ammateissa
  • lisätä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä esim. kumppaniyhteistyöverkostojen tai yläkouluikäisten TET-toiminnan avulla
  • rakentaa oppilaitosten ja koulutusasteiden yhteistyötä

Hankearvioinnissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen, jota parantaa, mikäli hanke-esityksissä on mukana useita oppilaitoksia ja toimijoita.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen siitä, mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2022 aikana. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.31.10.2022.

Hankeideahaun lomake löytyy tästä linkistä

Lisätietoja

Ville Manner, puhelin 050 331 5425 ja [email protected]