Teollisuusliiton toimialakatsaus ja suhdannebarometri 2022 julkaistu

Mitä duunaritalouksissa jää kuukaudessa käteen verotuksen jälkeen ja mihin käyttövarat riittävät? Näihin kysymyksiin vastaa Teollisuusliiton jäsenpaneelille tehty Ostovoimakysely. Loka–marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 004 jäsenpanelistia. Moni heistä (55 %) kamppailee päivittäisten kulujen kanssa. Kolmasosa (34 %) uskoo taloudellisen tilanteensa olevan heikompi vuoden päästä, jos ostovoima ei parane.

Kolmasosalla (35 %) teollisuusliittolaisten kotitalouksista käyttövarat ovat alle 2 000 €/kk. Kymmenesosalla (10 %) käyttövaroja jää alle 1 000 €/kk. Vähiten käyttövaroja on nuorten alle 36-vuotiaiden, naisten ja yksinasuvien kotitalouksilla. Taloudellinen turvattomuus ei luo uskoa tulevaisuuteen näinä muutenkin epävarmoina aikoina.

Käyttövarat hupenevat kallistuneisiin ruoka- ja asumiskuluihin sekä liikennekuluihin. Huomattava osa (85 %) joutuu käyttämään omaa autoaan työmatkoihinsa. Joiltakin ovat jo luottotiedot menneet, joten kulutusluotosta ei voi saada apua kasvaneiden kulujen peitoksi.

Teollisuusliiton suhdannebarometri kertoo, että metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuudessa menee hyvin. Pidempään ennakoidusta taantumasta on hienoisia merkkejä. Teollisuuden kilpailukyky on kunnossa ja lähtötaso mahdolliseen taantumaan korkea. Talouden, tuotannon ja työllisyyden osalta ollaan palattu vähintään loppuvuoden 2019 tasolle, jolloin elettiin korkeasuhdanteessa. Puutuoteteollisuuden pakkasen puolella olevat saldoluvut kertovat etenkin paluusta tuolle tasolle, koska kuluva vuosi on ollut hyvin tuottoisa.

Teollisuusliiton suhdannebarometri mittaa tuotannon ja työllisyyden näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Tiedot perustuvat neljä kertaa vuodessa toteutettavaan suhdannekyselyyn, jossa tiedustellaan pääluottamusmiesten arvioita kyseisistä näkymistä. Arvio saadaan keskimäärin 750 metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden pääluottamusmieheltä, jotka työskentelevät noin 650 yrityksen palveluksessa. Mukana ovat näiden teollisuusalojen suurimmat yritykset sekä myös yrityksiä, jotka eivät ole järjestäytyneet mihinkään työnantajajärjestöön.

Teollisuusliiton suhdannebarometrissa käytetään vakioituja kysymyksiä. Se on vertailukelpoinen muiden EU-harmonisoitujen barometrien kanssa tuotantoa ja työllisyyttä koskevien näkymien osalta. Tuotantoa ja työllisyyttä koskevien arvioiden tueksi pääluottamusmiehiä kannustetaan sel­vittämään työnantajalta, missä mennään. Yhteistoimintalain (2021) mukaisesti.

Teollisuusliiton toimialakatsaus 2022 aukeaa tästä linkistä

Lisätietoja: Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö