Teollisuuden kasvu vahvaa ja työllisyys korkea läpi kriisivuoden 2022

Vuosi 2022 oli monin tavoin kriisivuosi. Ukrainan sota, inflaatio, huolet taantumasta ja yhä kiusana ollut koronapandemia aiheuttivat huolta ja epävarmuutta. Kriisitunnelmista huolimatta vuotta 2022 leimasi erittäin vahva talouden kehitys ja korkealla pysynyt työllisyystilanne.

Helmikuun 2022 lopulla alkaneen Ukrainan sodan suorat ja välilliset vaikutukset jäivät Suomessa ennustettua pienemmiksi. Teollisuuden kannattavuus oli huipputasolla. Taantumaa ennustettiin tulevaksi, mutta vuonna 2022 ennusteet eivät ehtineet toteutua.

Miksi Suomen teollisuus selvisi kriisivuodesta 2022 näin hyvin?

Vuosi 2022 oli kolmas poikkeusvuosi peräjälkeen, eikä koronapandemia näytä vieläkään hellittäneen. Ukrainan sotaa on käyty pian vuosi.

2022 kriisivuodesta selviämisen avainsanat ovat joustavuus ja resilienssi (palautumiskyky).

Teollisuuden työntekijöiden joustavuus ja teollisuusyritysten vahva palautumiskyky ovat kantaneet Suomen taloutta kriisivuosien läpi. Siitä todistaa teollisuustuotanto ja työllisyys, jotka molemmat ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen korona-aikaa vuonna 2019. Todettakoon, että tuo vuosi 2019 oli erittäin hyvä vuosi sekin.

Oliko vuosi 2022 kehno vuosi?

Teollisuusyritysten kannalta ei suinkaan, päinvastoin. Kevään 2022 suhdannehuippu oli selvästi korkeammalla kuin korona-aikaa edeltänyt suhdannehuippu, joka sekin oli ennätyskorkea. Samoin teollisuusyritysten kannattavuus on huippulukemissa. Käyttökatteen vuosimuutos oli huima (+50 %). Yritykset saivat vuonna 2022 siirrettyä kohonneita tuotantokustannuksia omiin hintoihinsa – ja kauppa kävi, vaikka Venäjän-kauppa hyytyi.

Teollisuuden työntekijöillä tilanne ei ollut yhtä ruusuinen. Tammi–marraskuun inflaation vuosimuutos (+25 %) oli melkoinen ja söi duunarin ostovoimaa. Teollisuustyöntekijöiden ansiokehitys oli vaatimaton vuonna 2022: palkkasumma kasvoi +6 prosenttia. Vaikka palkat nousivat, tehtyjen työtuntien määrä kasvoi myös.

Epävarma taloustilanne ja monet kriisit näkyvät kuluttajien luottamuksen romahtamisena. Joulukuun 2022 lukema on koko EU-ajan mittaushistorian (1995–2022) heikoin.

Miten kävi työllisyyden?

Töitä kyllä löytyi tekijöille. Suomessa työllisyys pysyi koko vuoden 2022 ajan hyvin korkeana: työllisyysaste pysytteli 74–75 prosentin tuntumassa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni vuodessa selvästi.

Hyvä työllisyyskehitys näkyi myös Teollisuusliiton jäsenten lomautusten, irtisanomisten ja työttömyyden vähentymisenä vuoden mittaan. Syksymmällä 2022 työttömien ja lomautettujen määrät alkoivat jälleen nousta. Osin oli kyse normaalista kausivaihtelusta, osin taantuman uhkan vaikutuksista.

Teollisuusliiton jäsenten työllisyydessä ala- ja aluekohtaiset erot olivat huomattavia ja pysyviä. Eniten työttöminä ja lomautettuina oli vuonna 2022 metalliteollisuuden työntekijöitä. Teollisuusliiton suurimpien ammattiosastojen alueilla – Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla – työttömänä ja lomautettuna oli vuonna 2022 eniten jäseniä.

Lisätietoja

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
Timo Eklund, erikoistutkija