Liittokokousvaalien äänestys käynnistyi vilkkaana

Teollisuusliiton liittokokousvaalien äänestys käynnistyi viime perjantaina 10. maaliskuuta ja on jatkunut siitä eteenpäin vilkkaana.

Äänestysprosentti oli tänään tiistaina 14.3. aamusta 15,5. Äänestäneitä oli yhteensä liki 20 000 jäsentä. Sähköisen äänestysjärjestelmän kautta äänensä antoi 14,8 prosenttia ja postitse äänesti 0,7 prosenttia.

Teollisuusliitto kiittää kaikkia äänestäneitä ja toivoo, että työpaikoilla ja ammattiosastoissa jatketaan hyvää työtä äänestysaktiivisuuden nostamiseksi mahdollisimman korkeaksi.

Mitä useampi äänioikeutettu jäsen äänioikeutensa käyttää, sitä vahvempi on Teollisuusliiton asema jäsentensä etujen ajajana ja valvojana, ja sitä tehokkaammin se pystyy tehtävänsä tulevaisuudessa hoitamaan.