SAK: Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää

SAK ihmettelee, mihin perustuu ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta, kun sama ei koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja.

– Nyt olisi tärkeää kuulla valtiovarainministeriön perustelut sille, miksi verovähennysoikeus pitäisi poistaa juuri palkansaajilta, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Ministeriö näyttää vihreää valoa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamiselle, mutta ei suosittele samanlaista poistamista työnantaja- ja yrittäjäjärjestöiltä. Kokoomus on vaalitavoitteissaan esittänyt ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista.

Eloranta huomauttaa, että verovähennysoikeuden poistaminen tarkoittaisi käytännössä palkansaajien verotuksen kiristymistä ja heidän toimeentulonsa heikkenemistä.

– Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on tulonhankkimiseen liittyvä kustannus. Ammattiliitot muun muassa huolehtivat työehdoista neuvotellessaan siitä, että palkansaajien ostovoima säilyy.

– Ei pidä myöskään väheksyä järjestäytyneiden ja sopimiseen perustuvien työmarkkinoiden merkitystä vakaalle yhteiskunnalle ja vahvalle kansantaloudelle.

Jarkko Elorannan mukaan verovähennysoikeuden poistaminen nakertaisi työntekijöiden mahdollisuutta valvoa etujaan. Esimerkiksi EU:n vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää työehtosopimustoiminnan edistämistä, jota verovähennysoikeuden poistaminen vaikeuttaisi.