Teollisuusliiton stipendi myönnettiin 58 aktiiviselle opiskelijalle

Teollisuusliitto jakaa opiskelijajäsenilleen kaksi kertaa vuodessa 500 euron arvoisia stipendejä. Keväällä 2023 stipendi myönnettiin 58 liiton opiskelijajäsenelle.

Teollisuusliiton stipendillä tuetaan Teollisuusliiton sopimusalojen aktiivisia perustutkinto-opiskelijoita. Taloudellinen tukeminen opiskeluiden aikana on tärkeää, koska opiskeluaikaan liittyy usein paljon epävarmuutta toimeentulosta ja tulevaisuudesta. Myös ammatilliseen opetukseen on viime vuosina kohdistunut paljon muutoksia, mikä osaltaan luo lisätarpeita opiskelijoiden tukemiseen.

Ainoa edellytys stipendin hakemiselle on Teollisuusliiton opiskelijajäsenyys, joka on maksuton. Teollisuusliiton stipenditoimikunta valitsee stipendisaajiksi tarkalla pisteytyksellä aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat toimineet oma-aloitteisesti esimerkiksi ammattiylpeyden rakentamisessa. Lisäksi tutor- ja oppilaskuntatoiminta, osallistuminen Taitaja-kisoihin, Teollisuusliiton tai SAKKIn tapahtumiin, oman alan esittely sosiaalisessa mediassa ja muu yhteiskunnallinen tai opiskelija-aktiivisuus ovat sellaisia asioita, mitä stipenditoimikunnassa arvostetaan.

Stipendihakemuksessa ei siis ole kyse arvonnasta, vaan stipendihakemuksen tarkkaavainen tekeminen hakijalta on olennaisen tärkeää. Hakemuksissa myös huomioidaan mm. alueellinen, alojen ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Stipendin tarkoitus on myös kehittää oppilaitoksen ja Teollisuusliiton yhteistyötä. Teollisuusliitossa toivotaankin oppilaitosten henkilökunnan suosittelevan jatkossakin opiskelijoita stipendien saajiksi.

Stipendeillä vahvistetaan opiskelijajäsenten sitoutumista Teollisuusliittoon ja jaetaan tietoa Teollisuusliiton toiminnasta ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnoista 18 kuuluu Teollisuusliiton sopimusaloille.

Teollisuusliiton stipendi jaettiin tänä keväänä kahdeksatta kertaa.

Lue lisää stipendistä ja tänä keväänä stipendin saaneiden lista.