SAK:n Jarkko Eloranta: Työrauhaa edistetään sopimuksista kiinni pitämällä, ei kansalaisoikeuksia rajoittamalla

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolissaan hallitusneuvottelujen aikana esitetyistä aikeista rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Neuvotteluissa on väläytelty muun muassa poliittisten lakkojen kieltämistä, tukilakkojen rajoittamista ja lakoista työntekijäpuolelle määrättävien sakkojen korottamista.

Samaan aikaan kokoomus ja muut hallitusta muodostavat puolueet ovat esittämässä toimia, jotka heikentäisivät työväestön asemaa ja toimeentuloa muun muassa työttömyysetuuksia ja muuta sosiaaliturvaa leikkaamalla sekä paikallista sopimista laajentamalla.

– Näyttää siltä, että tuleva hallitus varautuu työntekijöiden suunnalta tulevaan arvosteluun jo etukäteen rajoittamalla näiden ihmisten oikeutta ilmaista mielipiteitään ja puolustaa etujaan. Suomi ei voi olla maa, joka lähtee rajoittamaan ihmisten perusoikeuksia, Eloranta painottaa.

Paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin murentaisi työntekijöiden turvaa. Jos yritykset saavat mahdollisuuden ohittaa työehtosopimukset, sopiminen muuttuu helposti saneluksi. Myös hyväksikäyttö työelämässä yleistyy, kun työnantaja voi heikentää työehtoja kohtuuttomasti ilman tosiasiallista valvontaa.

– Hallitusneuvottelijoiden ja työnantajien pyrkimys hajauttaa työehtoneuvotteluja yritystasolle vain kasvattavat tukilakkojen ja poliittisten lakkojen merkitystä tulevaisuudessa. Työrauhaa ei edistetä työntekijöiden turvaa ja kansalaisoikeuksia rajoittamalla, vaan työmarkkinoiden osapuolten välistä luottamusta lisäämällä ja sopimuksista kiinni pitämällä, Jarkko Eloranta toteaa.

Lakko-oikeudella on suomalaisten laaja tuki. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreen kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista pitää lakko-oikeutta perusoikeutena, jota ei saa rajoittaa missään oloissa. Myös työajalla järjestetyt poliittiset lakot saavat enemmän tukea kuin vastustusta suomalaisten keskuudessa.