Tekijä 8/2023 on Teollisuusliiton vaikuttamistyön teemanumero

Liitto vaikuttaa! Keskiviikkona 16.8. ilmestyvä Tekijä 8/2023 on Teollisuusliiton vaikuttamistyön teemanumero. Vaikuttamistyötä käsitellään lehdessä eri näkökulmista.

Teemanumero muun muassa esittelee mitä kaikkea Teollisuusliiton vaikuttamistyö on, kuvailee miten jäsenet voivat vaikuttaa Teollisuusliiton toimintaan, kertoo miten vaikuttamiseen valmistaudutaan ohjelmatyöllä esimerkiksi suhteessa maan hallitusneuvotteluihin, käy läpi liiton vaikuttamista pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla ja tutkii teollisuuden vihreän siirtymän mahdollisuuksia.

Vaikuttamistyön teemanumerosta otettiin lisäpainos jaettavaksi työpaikoilla ja tapahtumissa syksyn aikana. Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt saivat tilata teemanumeroa nippuina suoraan työpaikoille tai ammattiosastojen käyttöön. Teemanumeroa kannattaa jakaa erityisesti liittoon vielä liittymättömille työntekijöille. Jos ennakkotilausten lisäksi on vielä tarvetta saada lehteä jaettavaksi, Tekijän toimituksessa on lisäpainoksesta joitakin satoja kappaleita ylimääräistä jakovaraa. Kysy: [email protected]

Lue Tekijää verkossa: https://tekijalehti.fi/