Katso keskeisimmät muutokset ammattiosastojen mallisääntöihin

Teollisuusliitto ry:n 23. liittokokous päätti sääntömuutoksista liiton sääntöihin ja ammattiosastojen mallisääntöihin.

Ammattiosastojen tulee käsitellä ja hyväksyä ammattiosaston mallisäännöt sellaisinaan ammattiosaston kokouksessa (jäsenkokous) sekä rekisteröidä säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Keskeisimmät muutokset ammattiosaston säännöissä

2 § ammattiosaston tarkoitus

Lisättiin yhdenvertaisuuden edistäminen yhdeksi ammattiosaston tarkoitukseksi.

Lisättiin ammattiosaston tehtäviin työhuonekuntien perustaminen ja tukeminen.

3 § jäsenyys

Annetaan yhdistyslain muutoksen vuoksi ammattiosastoille mahdollisuus valtuuttaa liitto hyväksymään jäseniä ammattiosastoon. Tosiasiallisesti näin on tapahtunut useiden ammattiosastojen osalta jo tähänkin asti, koska pääsääntöisesti jäsenhakemukset saapuvat liiton toimistoon sähköisesti tai postitse. Tästä tulee ammattiosastoille myöhemmin informaatiota.

Poistettiin niin sanottu pakkojäsenyys työttömyyskassaan. Tästä syystä myös kannatusjäsenlajeja ei ole enää kuin opiskelijajäsen.

Annetaan yhdistyslain muutoksen vuoksi ammattiosastolle mahdollisuus valtuuttaa liitto vastaanottamaan ammattiosastosta eroilmoituksen. Tosiallisesti näin on tapahtunut useiden ammattiosastojen osalta jo tähänkin asti.

Jäsenmaksurästejä hyväksytään jatkossa kolmen (3) kuukauden ajalta, aiemman kuuden kuukauden sijaan.

4§ Jäsenmaksut

Valtuusto voi päättää jatkossa joko prosenttiperusteisesta (nykyinen) jäsenmaksusta tai euromääräisestä jäsenmaksusta tai näiden yhdistelmästä.

Jäsenmaksupalautukset ammattiosastoille: Liiton valtuusto päättää perusteista ja suuruudesta vuosittain. Mikäli ammattiosasto ei noudata myöntöperusteita, voidaan jäsenmaksupalautus evätä.

5 § Hallinto

Ammattiosaston syyskokous voidaan jatkossa järjestää loka–joulukuussa (aiemmin loka–marraskuussa). Tämä edesauttaa muun muassa ammattiosastoja huomioimaan liiton toiminnansuunnittelu omassa toiminnan suunnittelussaan.

Lisättiin mahdollisuus pitää ammattiosaston kokous (jäsenkokous) hybridikokouksena tai kokonaan etäyhteyksin.

Ammattiosaston hallituksen kokoonpano on jatkossa puheenjohtaja + vähintään 4 ja enintään 20 muuta varsinaista jäsentä. Varajäseniä voidaan valita joko henkilökohtaisia, jolloin heitä tulee olla sama määrä (puheenjohtaja mukaan luettuna) kuin varsinaisiakin jäseniä tai yleisvarajäseniä, joita voi olla 4–20.

Ammattiosaston sääntömääräisten nimenkirjoittajien (puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin) tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä olevia ammattiosaston varsinaisia jäseniä. Tarkoittaa, että vapaajäsen tai opiskelijajäsen ei voi toimia em. tehtävissä.

Mitä tulee nyt tehdä?

Teollisuusliitto ry suosittaa, että ammattiosastot pitävät ylimääräisen kokouksen (jäsenkokous) sääntöjen muuttamista varten.

Miksi ylimääräisen kokous?

Siitä syystä, että syyskokous voidaan pitää uusien sääntöjen pohjalta.  Esimerkiksi jos on niin, että ammattiosaston kevätkokous on päättänyt pitää ehdokkaidenasettelukokouksen, niin ehdokkaiden asettelukokouksessa tulee asettaa ehdokkaat nykyisten (vanhojen) että uusien sääntöjen mukaisesti. Yksinkertaisempaa on pitää ylimääräinen kokous ennen ehdokkaidenasettelukokousta ja muuttaa säännöt, jolloin ehdokkaidenasettelukokous voi tehdä ehdotukset sen mukaisesti mitä uudet säännöt sanovat.

Toimenpiteet

  1. Ammattiosaston hallitus kokoontuu ja tekee päätöksen esittää sääntömuutosta ammattiosaston kokoukselle (jäsenkokous) ja kutsuu kokouksen koolle.
  2. Ammattiosaston kokouskutsussa tulee mainita ”käsitellään ammattiosaston sääntömuutos”.
  3. Ammattiosaston kokouksen jälkeen tehdään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Sääntömuutosten rekisteröinti yhdistysrekisteriin

Ammattiosaston tulee ilmoittaa sähköpostitse [email protected] otsikolla ”ammattiosaston kokous”.  Koska se pitää sääntömuutoksia käsittelevän ammattiosaston kokouksen (jäsenkokous).

Ilmoituksen jälkeen Teollisuusliitossa tehdään valmistelutyöt Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin sähköiseen palveluun, jotta ammattiosaston puheenjohtaja voi käydä sähköisesti allekirjoittamassa sääntömuutosilmoituksen.

Valmisteltu ilmoitus on voimassa vain 30 päivää ja tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että liitto tietää koska ammattiosasto on käsittelemässä jäsenkokouksessaan sääntömuutosta.

Liitto hoitaa sääntömuutoksen rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset Patentti- ja rekisterihallitukselle.