Metsäkoulutus ry järjestää metsäalan koulutuksen kehittämisen hankeideahaun 1.–31.10.2023

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun, josta parhaita suosittaa Metsämiesten Säätiön apurahojen hakuun. Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinointia, metsäalan koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden kehittämistä, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä. Nyt kannattaa laittaa ideat hakulomakkeelle ja lähettää hakuun!

Tänä vuonna Metsäkoulutus ry erityisesti pitää tärkeänä seuraavia teemoja hankeideahaussa ja toivoo näistä ideoita hankehakuun:

  • Metsäalan koulutuksen vetovoiman kasvattaminen ja uramahdollisuuksien tunnettuuden parantaminen
  • Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön lisääminen
  • Toimintamallit ja käytännöt, jotka lisäävät työssä käyvien opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista ja valmistumista
  • Metsäalan koulutukseen soveltuvien opetusmateriaalien kehittäminen talous- ja hallintomenetelmistä, kustannuslaskennasta ja itsensä johtamisesta
  • Työssäoppimisen ja työpaikkaohjaajien tukimateriaalien kehittäminen

Hankearvioinnissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen, jota parantaa, mikäli hanke-esityksissä on mukana useita oppilaitoksia ja toimijoita.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry:stä. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen siitä, mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2023 aikana. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.–31.10.2023.

Lisätietoja: Ville Manner puhelin 050 331 5425 ja [email protected].