Teknologiateollisuuden palkkarakenneopas 2023 julkaistu

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat ovat julkaisseet teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkamääräysten pohjalta oppaan, joka on tarkoitettu käytettäväksi sekä liittojen järjestämässä että työpaikkojen omassa palkkarakennekoulutuksessa. Opasta voidaan
käyttää myös erilaisissa palkkajärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotilanteissa.

Teknologiateollisuuden palkkarakenteen avulla toteutetaan oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkaporrastusta työpaikoilla. Opas tarjoaa perusteita ja kehyksiä toimivan työpaikkakohtaisesti laaditun palkkausjärjestelmän rakentamiseen. Oppaassa otetaan kantaa myös palkitsemisen kokonaisuuteen ja palkkaukseen osana yrityksen johtamisjärjestelmää.

Työpaikoilla käytetty palkkatermistö saattaa olla hieman erilaista kuin työehtosopimuksen palkkarakenteeseen kirjoitettu; samoista asioista saatetaan käyttää toisistaan poikkeavia nimityksiä ja erilaisia ilmaisuja. Tarpeettomien epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa selvittää paikallisen palkkarakennesovelluksen sisältö ja tarkoitus suhteessa oppaassa käytettyihin käsitteisiin.

Voit ladata oppaan tästä. Halutessasi voit myös tilata oppaan painettuna täältä. Painettu opas on maksullinen.