SAK: Hallituksen leikkauspaketin kokonaisvaikutuksia arvioitava vielä eduskunnassa

SAK pitää sosiaaliturvan leikkausten kokonaisvaikutusten arvioita puutteellisina. Työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset lisäävät pienituloisten ja työttömien ahdinkoa ja johtavat toimeentulotuen käytön lisääntymiseen.

Orpon-Purran hallituksen esittämän työttömyys- ja muun sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat erityisesti työttömiin, pienipalkkaisiin työntekijöihin ja yksinhuoltajiin.

– Leikkauksia perustellaan sillä, että ne kannustavat ottamaan vastaan työtä ja lisäävät työllisyyttä. Työllisyysvaikutusten arviointi on kuitenkin jäänyt täysin puutteelliseksi, sanoo SAK:n johtaja Saana Siekkinen.

Hallitus ei ole teettänyt työllisyysvaikutuksista kokonaisarviota, vaan vaikutusarvioita on tehty vain yksittäisistä leikkauksista erikseen. Asumistuen sekä työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien osalta valtiovarainministeriö toteaa, että leikkauksilla ei ole työllisyysvaikutuksia.

Lisäksi osalla leikkauksista saattaa olla negatiivinen työllisyysvaikutus eli ne heikentävät kannustimia ottaa vastaan työtä. Näin on käymässä muun muassa osalle osa-aikatyötä tekevistä yksinhuoltajista.

– Silti hallitus vie leikkauksia härkäpäisesti eteenpäin. Leikkausten kokonaisvaikutuksia on arvioitava vielä eduskunnassa.

Hallituksen leikkauspakettiin kuuluva työttömyysturvan porrastaminen tulee eduskunnan käsittelyyn vasta ensi keväänä. Hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvaa leikattaisiin jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ja vielä uudestaan kahdeksan kuukauden työttömyyden jälkeen.

– Käytännössä porrastaminen romuttaa pienipalkkaisten työntekijöiden ansiosidonnaisen työttömyysturvan, Saana Siekkinen sanoo.

Hän huomauttaa, että ansioihin suhteutetun työttömyys- ja muun sosiaaliturvan tavoitteena on välttää riippuvuutta eri tuista ja erityisesti viimesijaisesta toimeentulotuesta. Nyt hallitus on romuttamassa tätäkin periaatetta, kun vaikutusarvioiden mukaan väliaikaiseksi tarkoitettua toimeentulotukea tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä useampi ihminen.

Arvioiden mukaan toimeentulotukeen käytetyt menot kasvavat 25–30 prosenttia nykyisestä hallituksen leikkauspäätösten seurauksena.

– Hallituksen esittämät leikkaukset vievät pienituloisilta perheiltä, joissa ainakin toinen vanhempi on työttömänä, pahimmillaan useita satoja euroja käteen jäävistä tuloista kuukaudessa. SAK ei voi tällaisia leikkauksia hyväksyä.

Hallitus antaa eduskunnalle tänään useita sosiaaliturvan leikkauslakeja. Niitä koskevat vaikutusarviot julkaistiin aiemmin tällä viikolla.