Jäsenmaksu on yksi prosentti vuonna 2024

Teollisuusliiton valtuusto on tänään tiistaina 28.11. päättänyt syyskokouksessaan Helsingissä, että liiton jäsenmaksu vuonna 2024 on yksi (1) prosentti kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja siihen rinnastettavasta tulosta sekä työnantajan maksamasta sairausajan palkasta.

Erillistä työttömyyskassan jäsenmaksua ei peritä, vaan liitto vakuuttaa jäsenensä Avoimessa työttömyyskassassa jäsenetuna.

Maksamatta jäänyt jäsenmaksu voidaan periä Avoimen työttömyyskassan maksamasta etuudesta.

Itsensä työllistäjien ja ammatinharjoittajien kuukausijäsenmaksu on yksi prosentti työttömyysturvalain mukaisesta vähimmäispalkasta.