Medlemsavgiften är en procent år 2024

Industrifackets fullmäktige har i dag, tisdagen den 28 november, på sitt höstmöte i Helsingfors beslutat att förbundets medlemsavgift år 2024 är en (1) procent av alla förskottsinnehållningspliktiga löneinkomster och därmed jämförbara inkomster samt av lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren.

En separat medlemsavgift till arbetslöshetskassan tas inte ut, utan förbundet försäkrar sina medlemmar i Öppna arbetslöshetskassan A-kassan som en medlemsförmån.

En obetald medlemsavgift kan debiteras från en förmån som Öppna arbetslöshetskassan betalar ut.

Medlemsavgiften för självsysselsatta och företagare är en procent av minimilönen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.