Industrifackets fullmäktige samlas i Vanda 29–30.5

Industrifackets fullmäktige samlas till vårmöte i Vanda 29–30.5. Fullmäktige behandlar stadgeenliga ärenden som förbundets årsberättelse och räkenskaper för 2023 och ärenden som berör förbundets strategi. Fullmäktige tar också beslut om de motioner som styrelsen och fackavdelningarna lagt fram.

Följ med Industrifackets fullmäktigemöte på förbundets webbplats och sociala medier samt tidningen Tekijä. Mötet inleds på onsdagen klockan 10.