Anmälan om valen i arbetarskyddsvalet och fackavdelningarnas funktionärer

Arbetarskyddsvalet hölls i november–december. Den valda ska meddelas till förbundet via E-tjänsten för förtroendevalda. Länken för inloggning i tjänsten finns också på ingångssidan på förbundets webbplats.

Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat och du ska vara medlem i Industrifacket för att anmäla vem som valts.

Var noggrann med kontaktuppgifterna

På anmälningsblanketten för arbetarskyddsfullmäktige ska namn, e-postadress och mobiltelefonnummer till valda arbetarskyddsfullmäktige och arbetsgivarens representant anges. Var noggrann med den information du ger, eftersom en begäran om elektronisk signering sänds till arbetarskyddsfullmäktige och arbetsgivarens representant för elektronisk signering via Visma Sign. Om uppgifterna är felaktiga når begäran om underskrift inte fram.

Anmälan om fackavdelningens funktionärer och behörigheter till medlemsregistret

Fackavdelningarnas höstmöten hölls i oktober–december. Fackavdelningarna ska anmäla de funktionärer och medlemsregisteranvändare som höstmötet valt via förtroendevaldas e-tjänst. Anmälan kan göras av fackavdelningens ordförande, vice ordförande eller sekreterare. Anmälan om fackavdelningens funktionärer behöver inte undertecknas elektroniskt.

Anmälan om funktionärer och återbetalning av medlemsavgift

Fackavdelningen har inte rätt till återbetalning av medlemsavgift om

  1. den inte har godkänt fackavdelningens modellstadgar som förbundet beslutat och registrerat dem hos Patent- och registerstyrelsen.
  2. den har underlåtit att lämna in de stadgeenliga funktionärsanmälningarna utan godtagbara skäl senast 29.2.2024. Fackavdelningens styrelse måste vara vald i enlighet med stadgarna för att återbetalningen av medlemsavgifterna ska kunna genomföras.

Stöd i problemsituationer

Om du har frågor eller problem med att fylla i blanketterna kan du kontakta: [email protected] eller be oss ringa upp dig via återuppringningstjänsten på numret 0800 414 778.