Teollisuusliitto julistaa kaksi viikkoa kestävän lakon maaliskuulle

Teollisuusliitto on tänään 6.3. jättänyt ilmoituksen poliittisista lakoista, jotka kestävät yhteensä kaksi viikkoa. Työnseisaukset toteutetaan ajalla 11.–24.3. Lakoilla vaaditaan Petteri Orpon hallitusta käynnistämään neuvottelut työntekijäpuolen kanssa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan hallitus ei ole hakenut eduskuntavaaleissa mandaattia Pohjoismaisen työmarkkinamallin murtamiseksi. Päinvastoin Aalto katsoo, että puheet ja teot niin pienituloisiin kohdistuvista leikkauksista kuin lakko-oikeuksien ja työehtojen puolustamisesta ovat räikeässä ristiriidassa.

– Poliittinen lakko on muunneltua totuutta puhuvan poliitikon ikävin vastustaja, koska poliitikot eivät halua, että työntekijöillä on mahdollisuus haastaa sanojen ja tekojen ristiriitaa vaalien välillä. Lakko-oikeutta rajoitetaan, jotta työntekijöiden asemaa voidaan entisestään heikentää.

– Hallitus ei saanut eduskuntavaaleissa mandaattia muuttaa pohjoismaista työmarkkinamallia itäeurooppalaiseksi työmarkkinamalliksi, jossa työttömyysturva ja työsuhdeturva ovat heikkoja, eikä työntekijöillä ole mahdollisuutta vaikuttaa työpaikan asioihin. Lakkotoimet ovat kovia, koska olemme perustavaa laatua olevien kysymysten äärellä.

–Peräänkuulutamme aitoja neuvotteluita ja muistutamme, että Suomessa on ollut tapana sopia työelämäkysymyksistä niiden kanssa, joita ne koskevat. Hallitus ei pääse työmarkkinakriisiä pakoon sillä, että se työntää päänsä hiekkaan ja vertaa ammattiyhdistysliikettä rikollisjärjestöön, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton osalta suurimmat huolet hallituksen toimissa liittyvät paikalliseen sopimiseen. Liitto on antanut paikallisen sopimisen kokonaisuudelle nimeksi ”työmarkkinoiden taksiuudistus”, koska sitä voi syystä verrata epäonnistuneeseen taksijärjestelmän vapauttamiseen. Hallituksen ajamien työmarkkinamuutosten myötä heikot paikalliset sopimukset tulevat kiinteäksi osaksi suomalaisia työmarkkinoita, eikä niihin kohdistu minkäänlaista valvontaa. Mikäli paikallisen sopimisen kokonaisuus etenee hallituksen valmistelemalla tavalla, ei vähimmäistyöehtojen toteutumista voida turvata.

– Paikallisen sopimisen kokonaisuuden ääneen sanomaton tavoite on alentaa palkkoja ja lisätä työaikaa. Tämä onnistuu parhaiten heikoilla paikallisilla sopimuksilla, joita on tarkoitus hivuttaa työpaikoille sen jälkeen, kun sopiminen on ensin vapautettu.

– Valitettavasti pääministeri Orpon ja työministeri Satosen juhlallisista vakuutteluista huolimatta työntekijöiden esittämät huolet paikallisen sopimisen valmistelussa havaituista valuvioista on jätetty täysin huomioimatta. Työmarkkinoiden taksiuudistuksen myötä rehelliset suomalaiset yrittäjät häviävät pian urakkakilpailut, kun hämärätoimijat voivat polkea työehtoja lain suojissa, Aalto jatkaa.

Teollisuusliiton ilmoittamat lakot järjestetään kahden viikon pituisena työnseisauksena ajalla 11.–24.3.2024. Lakkojen piirissä on noin 4 000 teollisuuden työntekijää. Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi. Teollisuusliitto on valmis yhteistyöhön kriittisten viranomaistoimintojen ja huoltovarmuuden varmistamiseksi työnseisauksen aikana. Liitto suhtautuu kaikkiin mahdollisiin viranomaisten yhteydenottoihin vakavasti.

Lakkojen piirissä olevat toimipaikat ovat seuraavat:

Neste – Kemin terminaali, Neste – Kokkolan terminaali, Neste – Naantalin satama, Neste – Naantalin jakeluterminaali, Neste – Porvoon satama, Neste – Porvoon jakeluterminaali, Okmetic – Vantaa, Outokumpu Chrome – Tornion tehdas, Outokumpu Stainless – Tornio, SSAB Europe – Raahe, SSAB Europe – Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta.

Tarkemmat tiedot lakonalaisista toimipaikoista löydät tästä linkistä.

Lisätietoja

  • Puheenjohtaja Riku Aalto (haastattelut), puhelin 0400 711 072.
  • Järjestöyksikön johtaja Vesa Aallosvirta (työtaistelutoimiin ja luottamusmiehiin liittyvät tiedustelut), puhelin 040 820 9026.