Industrifacket utlyser strejk i två veckor

Industrifacket har idag 6.3 meddelat om en politisk strejk som kommer att pågå i två veckor. Arbetsnedläggelsen äger rum 11–24.3. Genom strejkerna vill Industrifacket att Petteri Orpos regering ska inleda förhandlingar där också arbetstagarsidan hörs. Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att regeringen inte under riksdagsvalet sökte ett mandat för att krossa den nordiska modellen för arbetsmarknaden.

Aalto anser att regeringens ord och handlingar står i konflikt när det gäller så väl nedskärningarna som går ut över låginkomsttagare som begränsningarna i strejkrätten och försvaret av arbetsvillkoren på den finländska arbetsmarknaden.

– En politisk strejk är en trist motståndare för politiker som kanske inte varit riktigt ärliga eftersom de inte vill att arbetarna har möjligheten att utmana dem mellan val. Strejkrätten ska nu begränsas så att man ytterligare ska kunna försvaga arbetstagarnas ställning.

– Regeringen fick inte i riksdagsvalet ett mandat att göra om vår nordiska modell för arbetsmarknaden till en östeuropeisk modell med svagt anställningsskydd och där arbetstagarna inte kan påverka saker på arbetsplatsen. Visst, det är frågan om tunga åtgärder från vår sida, men nu är det frågan om grundläggande saker.

– Vi efterlyser verkliga förhandlingar och vill påminna om att man i Finland brukat avtala om arbetslivsfrågor mellan dem som de gäller. Regeringen kommer inte undan krisen på arbetsmarknaden genom att sticka huvudet i sanden och bara jämföra finländska fackföreningsrörelsen, som representerar vanliga människor, med kriminella nätverk, säger Aalto.

Industrifacket är speciellt oroligt över regeringens planer kring lokala avtal på arbetsplatserna. Förbundet jämför regeringens arbetsmarknadspolitik med den misslyckade reformen av taximarknaden. Regeringens politik leder till att svaga lokala avtal blir en permanent del av den finländska arbetsmarknaden och de kommer inte att vara föremål för någon som helst bevakning. Om helheten går vidare enligt regeringens planer kommer man inte att kunna trygga miniminivån gällande arbetsvillkor.

– Det outtalade målet verkar vara att sänka lönerna och förlänga arbetstiden. Det går lättast att genomföra genom svaga lokala avtal på arbetsplatserna efter att man först luckrat upp bestämmelserna om vem som får avtala om villkoren på arbetsplatsen.

– Tyvärr har statsminister Orpo och arbetsminister Satonen trots alla högtidstal inte beaktat arbetstagarnas oro kring problemen med beredningen av lagförslagen om lokalt avtalande. ”Arbetsmarknadens taxireform” innebär att finländska företagare snart förlorar då ljusskygga aktörer lagligt kan dumpa arbetsvillkor, säger Aalto.

Industrifackets strejker genomförs som en arbetsnedläggelse på två veckor 11–24.3.2024. Strejken omfattar runt 4 000 anställda inom Industrifackets avtalsområden.

Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritisk försörjningssäkerhet. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.

Strejken omfattar följande verksamhetställen:

Neste – Kemi terminal, Neste – Karleby terminal, Neste – hamnen i Nådendal, Neste – terminalen i Nådendal, Neste – hamnen i Borgå, Neste – terminalen i Borgå, Okmetic – Vanda, Outokumpu Chrome – Torneå, Outokumpu Stainless – Torneå, SSAB Europe – Brahestad, SSAB Europe – Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta.

Här hittar ni mer information om arbetsplatserna som omfattas av den politiska strejken.