Industrifackets strejker 5.4 genomförs – strejkerna avbryts på måndag 8.4

De politiska strejker som Industrifacket utlyst till fredagen 5 april kommer att genomföras planenligt.  Arbetsnedläggelserna på ett dygn berör flera olika industribranscher.

Här finns information om vilka arbetsplatser som omfattas av strejken 5.4.2024.

Stridsåtgärderna genomförs i protest mot regeringen Orpos nedskärningar i den sociala tryggheten och anställningsvillkoren. Förbunden kräver att regeringen inleder förhandlingar med arbetstagarna.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s styrelse konstaterade vid sitt möte på torsdag att fackförbunden avbryter sina politiska strejkåtgärder nästa måndag. FFC:s styrelse överväger situationen på nytt vid ett möte den 18 april.

– Styrelsen har meddelat att den inte letar efter lösningar med löntagarsidan medan strejkerna pågår. Inga nya beslut har tagits om fortsatta strejker. Nu ger vi regeringen Orpo-Purra spelrum att agera. Strejkerna avbryts måndagen den 8.4. Vi är redo att överlägga redan före det, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Med strejkerna som inleddes måndagen den 11.3. och som ny avbryts, har fackförbunden motsatt sig regeringens många försämringar i arbetslivet och nedskärningar i socialskyddet. Sammanlagt strejkar cirka 7 000 arbetstagare i Industrifacket, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt i Elektrikerförbundet.

Rättvisa och skälighet

Eloranta föreslår att statsminister Petteri Orpo, som ett första steg för att återställa förtroendet, entydigt ställer sig avvisande till ryktena om en tidigarelagd begränsning av strejkrätten.

– Vi vill att löntagarna också i framtiden har en konkret möjlighet att försvara sig och att ta vara på sina egna intressen. Därför har vi krävt att inskränkningarna i rätten att strejka ska vara skäliga och att utvidgningen av lokala avtal ska ske på ett vettigt sätt. Regeringsprogrammet innehåller uteslutande arbetsgivarnas önskemål. Nu har vi en möjlighet att leta efter en balans. Statsministern har bollen.

Ordförande Jarkko Eloranta oroar sig över följderna av den politik regeringen har valt och över bristen på utvärdering av åtgärdernas följder. De senaste försvagningarna av socialskyddet trädde i kraft den första april.

–  Regeringen verkar kallhjärtad. Många familjer är oroliga inför budgetförhandlingarna. Debatten om nedskärningar blir hårdare varje dag. De redan vidtagna och de framtida åtgärderna drabbar ett betydande antal finländare. FFC kräver att regeringen förbereder en konsekvensbedömning av åtgärderna för sin egen halvtidsöversyn under våren 2025. Regeringen måste förbinda sig att avhjälpa försämringar i arbetslivet och socialskyddet som har visat sig vara oskäliga.

Varför strejkar vi? Svaret hittar du på #VägandeSkäl.