FFC:s Jarkko Eloranta: Nu gör regeringen så att också de sjuka hamnar i trångmål

Regeringen underskattar de konsekvenser som dess nedskärningar får för arbetstagarnas vardag. Det säger fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. De nedskärningar i bostadsbidraget och utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen redan har genomfört, försvårar livet för många människor. De värsta nedskärningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa har dock fortfarande inte trätt i kraft. Regeringens nästa steg är att göra så att också de sjuka hamnar i trångmål: den planerar bland annat att göra den första sjukdagen oavlönad och genomföra stora nedskärningar i sjukdagpenningen.

– Regeringen verkar anse att en sänkt sjukdagpenning gör att man inte är sjuk lika länge och att sysselsättningen på det sättet ökar. Troligtvis leder det bara till att fler jobbar trots att de är sjuka, sa Jarkko Eloranta i sitt tal vid FFC:s representants konstituerande möte på onsdagen.

– Efter ramförhandlingarna meddelade regeringen att nedskärningen av sjukdagpenningen främst skulle gälla högavlönade. I själva verket kan regeringen uppnå sitt sparmål bara om den utsträcker nedskärningarna till att omfatta också låg- och medelinkomsttagare.

Enligt Eloranta kommer frågan om sänkt sjukdagpenning och sjukböter, alltså en oavlönad första sjukdag, att dyka upp vid förhandlingsborden under de kommande kollektivavtalsförhandlingarna.

– Arbetsgivarna vill håva in de besparingar som sjukböterna medför och vältra över kostnaderna för nedskärningarna i sjukdagpenningen på löntagarna.

Eloranta anklagar regeringen Orpo-Purra för att inte ha täckning för sitt prat.

– I regeringsprogrammet lovar regeringen att den finländska arbetsmarknadens rykte ska förbättras genom man aktivt och förebyggande ingriper i missbruk på arbetsmarknaden, ökar tillsynen och förhindrar missbruk. För att förhindra att arbetstagare utnyttjas lovar regeringen dessutom att avsevärt skärpa straffen och effektivera tillsynen.

Enligt Eloranta lyfter regeringen inte ett finger för att förbättra tillsynen, öka risken för att åka fast och skärpa straffen.

– Att arbetstagarna inte får sin lön eller att de får slavlöner verkar inte bekymra regeringen nämnvärt. Så länge de icke-organiserade arbetsgivarna får rätt till lokala avtal utan några skyldigheter. Det är så ytterhögern behandlar och uppskattar arbetstagarna.