Industrifackets Riku Aalto om begränsandet av strejkrätten: Näringslivet åtnjuter regeringens specialskydd

Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har idag blivit klar med sitt betänkande i frågan om begränsandet av strejkrätten. Det innebär att arbetstagarnas rätt till strejk kommer att begränsas på många sätt om riksdagen i ett senare skede röstar för lagförslaget.

Industrifackets ordförande Riku Aalto kritiserar betänkandet och vill påminna om att FN-organet Internationella arbetsorganisationen ILO nyss närmat sig regeringen i Finland med anledning av man inom organisationen med oro följt den finska regeringens vilja att strama till strejkrätten.

– Om regeringen och regeringspartiernas representanter skulle vara intresserade av de internationella förpliktelser som gäller Finland så skulle brevet från ILO lett åtminstone till en time-out i begränsandet av strejkrätten. Det här betyder att inte ens Internationella arbetsorganisationen kan bromsa regeringens strävan efter att försvaga arbetstagarnas ställning i Finland.

– Om man går åt strejkrätten på det sätt som presenteras i betänkandet så leder det till att arbetstagarnas förmåga att förbättra sin lön och sina arbetsvillkor försvåras permanent. Förändringen innebär att arbetstagarna får det allt svårare att försvara sina rättigheter och motsätta sig arbetsgivarens diktat, säger Riku Aalto.

Aalto tror att regeringen använder sig av metoder som begränsandet av strejkrätten för det ska gå lättare att köra igenom de försämringar i anställningsvillkoren som regeringen vill göra genom lagstiftning. Enligt Aalto har politikerna nu kört för fullt in för att besluta anställningsvillkoren.

– Det är fortfarande tre år kvar av den här regeringsperioden. Genom begränsandet av rätten till politisk strejk får regeringen fria händer till att till exempel förlänga arbetstiden eller skära i lönerna. Den här typen av lagförslag kan man lätt börja förbereda trots att de inte nämns i regeringsprogrammet, säger Aalto.

Att gå åt strejkrätten är en åtgärd som endast riktar sig mot arbetstagarsidan. De sanktioner som gäller arbetsgivare som brutit mot kollektivavtal höjer man inte på ett sätt som motsvarar de sanktioner som arbetstagarsidan får för olovliga stridsåtgärder.

– Lagändringarna tyder på att näringslivet åtnjuter regeringens specialskydd. Vad än näringslivet ber om så kommer regeringen att genomföra det utan protester. En så här ensidig lagstiftning har man aldrig tidigare genomfört i Finland.

– Lagstiftningsprocessen när det kommer till begränsandet av strejkrätten kan liknas med usel teater där enögd ideologi och politiskt motiverad brådska har kört över arbetstagarnas grundläggande rättigheter och behörig lagstiftning, säger Aalto.

Info

  • ordförande Riku Aalto, 0400 711 072