SAK:laiset liitot aloittavat poliittiset lakot maanantaina

SAK kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan, miten se on viime viikkoina yrittänyt hakea neuvotteluyhteyttä hallituksen kanssa. Tämä ei ole tuottanut tulosta, vaan hallitus on ilmoittanut, ettei aio luopua miltään osin suunnitelmastaan.

– Olemme olleet valmiita neuvottelemaan isoista, meille tärkeistä periaatekysymyksistä hallituksen tavoitteiden suuntaisesti. Edes näin merkittävät vastaantulot eivät ole herättäneet heissä vastakaikua, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.

Tämän vuoksi SAK:laiset ammattiliitot aloittavat poliittiset lakot maanantaina 11. maaliskuuta lähtien ja ne kestävät tässä vaiheessa kaksi viikkoa. Liitot ilmoittavat lakon piirissä olevat kohteet noudattamiensa ilmoitusvelvollisuuksien mukaisesti.

– Haluamme varmistaa, ettei toimista ole haittaa terveydelle tai turvallisuudelle. Olen ollut yhteydessä Huoltovarmuuskeskukseen ja pyytänyt olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos ongelmia ilmenee. Tämä koskee myös muita viranomaisia.

Lakoissa ovat mukana Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM. Myös muut SAK:laiset liitot osoittavat solidaarisuutta osallistumalla taloudelliseen taakanjakoon. Muista mahdollisista tukitoimista liitot ilmoittavat erikseen.

Toimet kohdistuvat vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla. Mukana on myös suuria teollisuuslaitoksia sekä jakeluterminaaleja. Avainalojen lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää.

Liitot ovat valmiita keskeyttämään lakkojen valmistelun ja lakot, jos hallituksella on valmiutta pehmentää ja tasapainottaa heikennysesityksiään.

SAK teetti Verianilla tekstiviestikyselyn SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä satunnaisotannalla muutama viikko sitten. Siinä kysyttiin, kannattaako vastaaja työelämän heikennyksiä vastustavien lakkojen järjestämistä. Vastaajia oli 7 598 ja heistä 81 prosenttia vastasi kannattavansa lakkojen järjestämistä. 15 prosenttia ei kannattanut ja 4 prosenttia ei osannut sanoa.

– Me teemme tämän puolustaaksemme kaikkien työntekijöiden etuja ja oikeuksia, mutta haluamme samalla varmistaa, että suomalainen työelämä on reilu ja tasapuolinen myös tuleville sukupolville. Sellainen, jossa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työehtoihin ja työoloihin sekä neuvotella ja sopia niistä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.