FFC-förbunden inleder nya politiska strejker på måndag

Vid en presskonferens på tisdagen berättade fackcentralen FFC hur den under de senaste veckorna har försökt etablera förhandlingskontakt med regeringen. Det har inte gett resultat, utan regeringen har meddelat att den inte tänker överge sin plan på någon punkt.

– Vi har varit beredda att förhandla om stora principiella frågor som är viktiga för oss, på ett sätt som är i linje med regeringens mål. Inte ens så här betydande tillmötesgåenden har väckt något gensvar hos regeringen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Därför inleder fackförbunden inom FFC nya politiska strejker måndagen den 11 mars. Strejkerna pågår i det här skedet i två veckor. Förbunden meddelar vilka arbetsplatser som omfattas av strejkerna i enlighet med anmälningsskyldigheten i de egna branscherna.

– Vi vill se till att åtgärderna inte orsakar någon skada för hälsa eller säkerhet. Jag har varit i kontakt med Försörjningsberedskapscentralen och bett dem ta kontakt med låg tröskel om det uppstår problem. Det samma gäller också andra myndigheter.

I strejkerna deltar Industrifacket, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Elektrikerförbundet, Byggnadsförbundet och Servicefacket PAM. Också de övriga FFC-förbunden visar solidaritet genom att delta i att dela på kostnaderna. Förbunden meddelar separat om eventuella övriga sympatiåtgärder.

Åtgärderna riktas mot export och import i hamnarna och inom spårtrafiken. Strejkerna gäller också stora industrianläggningar och distributionsterminaler. Ungefär 7 000 arbetstagare omfattas av strejkerna inom nyckelbranscherna.

Fackförbunden är beredda att avbryta strejkförberedelserna och strejkerna om regeringen visar att den är beredd att mjuka upp sina försämringsförslag och göra dem mer balanserade.

Verian har på uppdrag av FFC gjort en enkät bland de FFC-anslutna fackförbundens medlemmar, där man frågade om de stöder strejkerna som ordnas mot försämringarna i arbetslivet. Enkäten skickades per textmeddelande till ett slumpmässigt urval medlemmar för några veckor sedan. Enkäten besvarades av 7 598 personer. Av dem svarade 81 procent att de stöder strejkerna, medan 15 procent uppgav att de inte stöder strejkerna och 4 procent inte visste vad de ville svara.

– Vi gör det här för att försvara alla arbetstagares intressen och rättigheter, men samtidigt vill vi säkerställa att det finländska arbetslivet är rättvist och jämlikt också för kommande generationer. Att arbetslivet är sådant att arbetstagarna har möjlighet att påverka sina egna anställningsvillkor och arbetsförhållanden samt förhandla och avtala om dem, konstaterar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.