Teollisuusliitto jatkaa lakkoja työelämäheikennyksiä vastaan

Teollisuusliitto on tänään 20.3.2024 jättänyt ilmoituksen poliittisista lakoista, jotka kestävät yhteensä yhden viikon. Työnseisaukset toteutetaan ajalla 25.–31.3. Lakot ovat jatkoa käynnissä oleville lakoille, eikä ilmoitus sisällä uusia lakkokohteita. Lakoilla vaaditaan Petteri Orpon hallitusta neuvottelemaan työntekijöihin kohdistuvista heikennyksistä työntekijäpuolen kanssa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan hallitus pyrkii muuttamaan suomalaisen työmarkkinajärjestelmän sellaiseksi, jossa työntekijöiden on mahdotonta puolustaa yhteisiä etujaan.

– Hallitus ja elinkeinoelämä hakevat nyt selkävoittoa suomalaisesta duunarista. Sen seurauksena olemme siirtyneet pysyvästi levottomiin työmarkkinoihin. Esitämme edelleen aitoja neuvotteluita työmarkkinamuutoksista. Se on ainoa tapa purkaa jännite ja palauttaa työrauha.

– Täytyy myös muistaa, mistä tässä on kaiken muun ohella kyse. Köyhyys Suomessa kasvaa 100 000 ihmisellä, kun ansiosidonnaisesta leikataan miljardi euroa. 17 000 lasta tippuu köyhyyteen, kun leikkausten yhteisvaikutukset iskevät. Kohtuus loistaa poissaolollaan, sanoo Riku Aalto

Teollisuusliiton huolet ansiosidonnaisen leikkausten ja työehtojen heikentämisen lisäksi liittyvät paikallisen sopimisen kokonaisuuteen, jota on jo ryhdytty vertaamaan epäonnistuneeseen taksiuudistukseen. Hallituksen päätösten myötä heikot paikalliset sopimukset tulevat kiinteäksi osaksi suomalaisia työmarkkinoita. Muutos tapahtuu ilman valvontaa ja ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin.

– Jos paikallisen sopimisen uudistus toteutuu nykymuodossaan, vähimmäistyöehtojen suoja murenee. Heikkoja paikallisia sopimuksia voidaan käyttää palkkojen leikkaamiseen ja työajan pidentämiseen. Tätä emme hyväksy.

– Hallituksen ajama malli kääntyy lopulta itseään vastaan, kun liitot suojaavat vähimmäistyöehtoja peruuttamalla paikallisesta sopimisesta neuvottelupöydissä. Hallitus tietää tämän, mutta se ei tunnu välittävän. Kuukausia jatkunut perusongelmien esiintuominen ei ole vaikuttanut pääministeri Orpoon tai työministeri Satoseen millään lailla, Aalto jatkaa.

Mediatietojen mukaan hallitus pyrkii aikaistamaan lakko-oikeuden rajoituksia eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan esillä on ollut vaihtoehto, jossa lakko-oikeuden rajoitukset astuisivat voimaan jo 1.5.2024 hallituksen esityksen alkuperäisen aikataulun sijasta.

– On täysin selvää, mitä tällä kiirehtimisellä ja hätäilyllä haetaan. Hallitus haluaa mahdollisimman joutuisasti ja ilman vastustusta viedä läpi työehtojen heikennykset, leikkaukset ja paikallisen sopimisen eli ”työmarkkinoiden taksiuudistuksen”. Näin hallitus heikentää pysyvästi suomalaisten työntekijöiden oikeuksia ja neuvotteluasemaa.

– Vappupäivään eli työväenjuhlaan ajoitettu lain voimaan astuminen olisi myös symbolinen teko. Näin hallitus viestii, ettei työntekijöiden oikeuksilla ja toimeentulolla ole sille mitään merkitystä, Aalto päättää.

Teollisuusliiton ilmoittamat lakot järjestetään yhden viikon pituisena työnseisauksena ajalla 25.–31.3. Nyt ilmoitetut lakot ovat jatkoa aiemmin ilmoitetulle kahden viikon työnseisaukselle. Lakkoilmoitus ei sisällä muutoksia lakkokohteisiin, mutta lakkorajoja on tarkistettu siten, että lentoliikenne toimii häiriöttä. Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi. Teollisuusliitto on valmis yhteistyöhön kriittisten viranomaistoimintojen ja huoltovarmuuden varmistamiseksi työnseisauksen aikana. Liitto suhtautuu kaikkiin mahdollisiin viranomaisten yhteydenottoihin vakavasti.

Tarkemmat tiedot lakonalaisista toimipaikoista löydät tästä linkistä.

Lisätietoja

  • Puheenjohtaja Riku Aalto (haastattelut), puhelin 0400 711 072.
  • Järjestöyksikön johtaja Vesa Aallosvirta (työtaistelutoimiin ja luottamusmiehiin liittyvät tiedustelut), puhelin 040 820 9026.