Industrifacket fortsätter strejken i protest mot regeringens nedskärningspolitik som slår mot arbetarna

Industrifacket har idag 20.3.2024 meddelat om ytterligare politiska strejker. Arbetsnedläggelserna äger rum 25–31.3. Stridsåtgärderna omfattar samma arbetsplatser som redan är i strejk. Genom strejkerna vill man att Petteri Orpos regering inleder för förhandlingar med arbetstagarna om nedskärningarna och försvagandet av de anställdas ställning.

Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att regeringen strävar efter att göra om den finländska arbetsmarknaden så att det blir omöjligt för arbetstagarna att som kollektiv försvara sina rättigheter.

– Regeringen och näringslivet är nu ute efter en överlägsen seger över de finländska arbetarna. Det leder till att vi permanent gått över till en situation med oroligheter på arbetsmarknaden. Vi föreslår fortfarande att man inleder förhandlingar. Det är frågan om det enda sättet att lätta på trycket och återinföra arbetsfreden.

– Man måste komma ihåg vad som händer. Antalet fattiga ökar i Finland med 100 000 personer när regeringen skär i den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen med en miljard euro. 17 000 barn faller ner i fattigdom då man räknar ihop resultatet av nedskärningarna. Det här är allt annat än rimligt, säger Riku Aalto.

Inom Industrifacket finns en speciellt stor oro kring regeringens reformhelhet som gäller lokala avtal. Förbundet jämför lagpaketet med den misslyckade taxireformen. Regeringens beslut leder till att ur arbetstagarens synvinkel svaga avtal kommer i fortsättningen att utgöra en del av den finländska arbetsmarknaden. Förändringen sker utan tillräcklig tillsyn eller att facket som arbetstagarrepresentant kan göra något åt missförhållanden.

– Om reformen av lokala avtal går igenom i den här formen leder det till att skyddet av miniminivån för anställningsvillkoren smulas sönder sakta men säkert. Lokala avtal med dåliga villkor kan användas för att sänka löner och förlänga arbetstiden. Det går vi inte med på.

– Den modell som regering nu vill hamra igenom kommer i slutändan att stå regeringen dyrt då förbunden under följande avtalsrörelse kommer att försöka skydda minimivillkoren genom att backa från lokala avtal. Regeringen vet det här men verkar inte bry sig. Vi har i flera månader försökt föra fram det här grundproblemet men det har inte påverkat statsminister Orpo eller arbetsminister Satonen på något sätt, säger Aalto.

Enligt uppgifter i media har regeringen för avsikt att tidigarelägga lagbehandlingen om begränsandet av strejkrätten i riksdagen. I offentligheten har det cirkulerat uppgifter om att begränsningarna i strejkrätten skulle träda i kraft 1.5 i motsats till regeringens ursprungliga tidtabell.

– De är klart vad som regeringen vill uppnå genom att nu skynda och rusa fram. Regeringen vill så snabbt som möjligt och utan motstånd få igenom nedskärningarna och lagpaketet kring lokala avtal, det vill säga ”taxireformen för arbetsmarknaden”. På så sätt försämrar regeringen arbetstagarnas rättigheter och förhandlingsposition permanent.

– Det att regeringen gått in för att lagen ska träda i kraft den 1 maj är en symbolisk handling. På det sättet signalerar regeringen att arbetstagarnas rättigheter och utkomst inte spelar någon roll för dem, säger Aalto avslutningsvis.

Strejken är utlyst till 25–31.3. Flygtrafiken omfattas inte av strejken. Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa. Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritisk försörjningssäkerhet. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.

Här finns mer information om arbetsplatserna som omfattas av stridsåtgärderna.