Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto allekirjoittivat EU:n teollisuuden uudistumista ajavan Antwerpenin julkilausuman

Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto allekirjoittivat yhdessä EU:n teollisuuden uudistumisen edellytyksiä ajavan Antwerpenin julkilausuman. Julkilausuma kokoaa yhteen keskeiset tarpeet ja toimet, joilla Euroopan teollisuuden uudistumisen ja uuden kasvun edellytykset voidaan turvata. Allekirjoittajat ilmaisevat tukensa Euroopan teollisen kehityksen ohjelman luomiselle tukemaan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) edistymistä. Julkilausuman keskeinen tavoite on pitää ja luoda uusia korkeatasoisia teollisia työpaikkoja Euroopassa.

– Euroopan Unionissa on herätty Brexitin jälkeen siihen, että EU:lla on tärkeä mahdollistajan rooli jäsenvaltioille teollisuuden uudistumisessa. Eurooppa tarvitsee hyviä teollisia työpaikkoja mahdollistamaan hyvinvointia. Sosiaalisen ulottuvuuden ja reilun kilpailun korostuminen julkilausumassa ovat meidän kannalta olennaisia elementtejä, Ammattilitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Julkilausumaa ovat olleet laatimassa keskeiset eurooppalaisen teollisuuden työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöt sekä laaja joukko eurooppalaisia suuryrityksiä. Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton allekirjoitusten myötä julkilausuman ovat allekirjoittaneet jo tuhat yritystä ja organisaatiota ympäri Eurooppaa.

– On hienoa, että EU-tasolla edistetään tällaista työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun perustuvaa, teollisuuden toimintaedellytyksiä edistävää politiikkaa. Työntekijöiden kannalta on tärkeä asia, että eurooppalaisella tasolla vuoropuhelun merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan. Valitettava tosiasia on se, että Suomessa tämänkaltaisen yhteistyön merkitykselle ei tunnu enää löytyvän vastaavaa arvostusta, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo.

Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto katsovat, että vihreän ja digitaalisen kaksoissiirtymän onnistumisessa avainasemassa on työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu aina eurooppalaiselta tasolta yritystasolle saakka.

– Korkea järjestäytymisaste luo edellytyksiä vahvaan työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, mutta sen lisäksi tutkimuksissa on havaittu sen olevan yhteydessä myös parempaan palkkakehitykseen Euroopassa. Sen vuoksi onkin olennaista, että niin Suomessa kuin Euroopassa turvataan nykyistä korkeampi työntekijöiden järjestäytymisaste, Malinen jatkaa.

– Julkilausumassa on hyvin vahvasti edustettuina eurooppalaisia suuryrityksiä ja työnantajia. Tämä on vahva signaali sille, että ainakin Euroopassa ymmärretään ja arvostetaan kolmikantaisen yhteistyön merkitys teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa. Saman ajattelun toivoisi vahvistuvan myös Suomessa, Aalto toteaa.

Lisätietoja

  • Kansainvälisten asioiden päällikkö Henrik Haapajärvi, Ammattiliitto Pro, 050 339 2605
  • Ulkoisen viestinnän päällikkö Antti Malste, Teollisuusliitto, 040 715 6390