Kysely: Eläminen ja työskentely EU:ssa

Eurofoundin vuoden 2024 sähköisessä kyselyssä kartoitetaan EU:n jäsenvaltioissa asumisen ja työskentelyn viimeisintä kehitystä ja haasteita. Se tarjoaa päätöksentekijöille ajantasaisen kuvan ihmisten tilanteista.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound käynnisti alkukeväästä vuoden 2024 Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) seuraavan kierroksen, jossa tavoitteena on haastatella noin 50 000 työntekijää 35 maassa.

Tutkimus kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja kahdeksan muuta Euroopan maata: Norjan, Sveitsin, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Montenegron, Pohjois-Makedonian ja Serbian.

Kyselyssä halutaan tietää elämästäsi, työstäsi ja taidoistasi

Kenttätyö on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2024, ja ensimmäiset tulokset ja tiedot on määrä julkaista vuonna 2025.

Euroopan työolotutkimus antaa kattavan kuvan miesten ja naisten arjesta työelämässä. Jotta tämä ainutlaatuinen eurooppalainen työolojen vertailuanalyysi vastaa tulevaisuuden vaatimuksia ja suuntauksia voidaan vertailla tulevaisuudessa, perinteistä kasvokkain tapahtuvaa haastattelua täydennetään ensimmäistä kertaa verkkohaastatteluilla.

Kyselyyn voivat osallistua 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja kaikki vastaukset kerätään nimettöminä.

Kyselyn toteuttaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound, joka on EU:n erillisvirasto. Sen tehtävänä on tarjota tietoa paremman sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehittämiseksi.

Lisätietoja Eurofoundin työstä löydät täältä.

Tästä pääset suoraan kyselyyn