SAK:n hallitus: Sakset pois työeläkkeistä

SAK:n hallitus varoittaa Orpon-Purran hallitusta leikkaamasta eläkkeistä ensi viikon kehysriihessä.

– Hallitus on päättänyt jo kovista leikkauksista, jotka kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin. Suomessa moni eläkeläinen sinnittelee pienillä tuloilla. Nämä ihmiset eivät voi enää merkittävästi vaikuttaa tuloihinsa. Olisi väärin leikata heiltä. SAK vastustaa esitettyjä leikkauksia, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Eloranta muistuttaa, että myös indeksijäädytys on leikkaus, koska arjen menot ovat selkeästi kasvaneet.

Työmarkkinakeskusjärjestöt aloittivat hallituksen pyynnöstä viime syksynä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Tavoitteena on tehdä tammikuun 2025 loppuun mennessä yhteinen esitys, joka pitkällä aikavälillä vahvistaa julkista taloutta miljardilla eurolla.

– Hallitusohjelman eläkekohdassa lukee, että hallitus toteuttaa mainitut pitkän aikavälin säästöt joka tapauksessa. Mutta se on tilannut järjestöiltä esityksen, miten tavoitteeseen voidaan päästä. Jos hallitus nyt puuttuu keskeneräiseen prosessiin kehysriihipäätöksin, se olisi törkeä välistäveto. Sillä voi olla isoja ja hallituksen kannalta ei-toivottuja seurauksia, Eloranta pohtii.

Eloranta peräänkuuluttaa tasapuolisuutta myös eläkekeskusteluun. Hän muistuttaa, että veronmaksajat rahoittavat alivakuutettujen yrittäjien eläkkeiden maksua puolella miljardilla.

– Yrittäjäeläkeuudistuksesta huolimatta veronmaksajien taakka yrittäjien eläkkeistä ei ole pienentymässä, pikemminkin päinvastoin. Ennen kajoamista työntekijöiden eläkkeisiin olisi kohtuullista puuttua yrittäjäeläkkeiden veronmaksajille aiheuttamiin kustannuksiin ja saada yrittäjien eläkemaksut lain vaatimalle tasolle.

Kehysriihestä lisää kuritusta työntekijöille?

Hallituksen holtittomasta leikkauspolitiikasta ovat pahiten kärsineet pienituloiset työntekijät ja lapsiperheet, työttömät, opiskelijat ja heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. SAK vaatii sosiaaliturvan leikkausten peruuttamista tai vähintäänkin kohtuullistamista. Kehysriihessä olisi tällaiseen uudelleenarviointiin mahdollisuus.

Ministerit ja mediatiedot kertovat, että kehysriihestä on odotettavissa uusia sopeutuspäätöksiä. SAK tunnistaa tarpeen vahvistaa julkista taloutta. Olisi kuitenkin kestämätöntä, jos aiempien tavallisten ihmisten etuuksien ja palveluiden leikkausten päälle tulisi vielä uusia.

– Hallituksen on jatkossa hoidettava julkisen talouden tasapainottaminen oikeudenmukaisemmalla tavalla. Hallituksen pitää siksi kehysriihessä ottaa tarkasteluun ne jo tekemänsä päätökset, jotka heikentävät julkista taloutta. Esimerkiksi hyvätuloisille suunnatun solidaarisuusveron kevennyksen peruminen olisi järkevä ja taloutta vahvistava ratkaisu, samoin jo päätetty kelakorvausten korotuksen peruminen, Eloranta toteaa.

Elorannan mukaan sosiaaliturvaleikkausten sijaan julkista taloutta kannattaa vahvistaa verotuksen keinoin. Lisätuloja valtiolle saataisiin muun muassa osinkoverotusta uudistamalla. Listaamattomien yhtiöiden kevennetyn osinkoverotuksen hyödyt menevät nyt lähes yksinomaan kaikkein hyvätuloisimmille.