Liitto käyntiin 43 miljoonan euron budjetilla

Teollisuusliiton vuoden 2018 talousarvio on hyväksytty valtuuston kokouksessa. Budjetin loppusumma 43,4 miljoonaa euroa. Teollisuusliiton budjetin esitteli talouspäällikkö Ulla Hopponen.

Budjetin tekemiseen vaikuttivat jo aiemmin tehdyt linjaukset samoin kuin uusi toimintasuunnitelma. Uusi organisaatiorakenne ja uudet toimintatavat vaikuttivat tietysti talousarvioon myös.

Budjetti alittaa 2 miljoonalla eurolla kolmen yhdistyvän liiton yhteenlasketut budjetit viime vuodelta ja vuoden 2016 budjetit miljoonalla eurolla.

Ensi vuodelle on vielä varattu budjettiin miljoona euroa yhdistymisestä aiheutuviin kertaluonteisiin menoihin.

Henkilöstökuluihin menee suurin osa eli 40 prosenttia budjetista. Seuraavana ovat järjestökulut 17 prosentilla.

Suurin toiminto on hallinto, johon menee melkein 14 miljoonaa euroa. Sektoreiden budjeteissa on otettu huomioon jäsenmäärä. Järjestöyksikön budjetti nousee siksi, että aiemmin erillisenä rahoitettu järjestäminen kuuluu kuluineen nyt järjestöyksikköön.

Budjetti perustuu liiton tutkimusyksikön arvioihin talouden ja työllisyyden kehittymisestä. Jäsenmaksuprosentti laskee yhteen, eikä se riitä kattamaan liiton toimintakuluja. Jäsenmaksutuloiksi arvioidaan ensi vuonna 37,1 miljoonaa euroa. Budjetista jää uupumaan noin 6,2 miljoonaa euroa. Alijäämä katetaan sijoitustoiminnasta saaduilla tuotoilla.

Sijoitustoiminnan nettotuotoiksi on budjettiin kirjattu 11,7 miljoonaa euroa. Keväällä liitoissa käsitellyn esityksen mukaan korkeintaan puolet koko viisivuotisen liittokokouskauden sijoitustuotoista voidaan käyttää toimintakulujen kattamiseen. Ensi vuonna talousarviossa sijoitustuotoista käytetään 52,8 prosenttia varsinaisen toiminnan kattamiseen.

Synergiaetuina arvellaan säästävän 3-4 miljoonaa koko liittokokouskaudella.

Hopponen totesi, että budjetin laatiminen oli ”haastavaa”. Yhteistyö sujui kuitenkin hyvin ja syksyllä 2018 on varauduttu lisäbudjetin tekemiseen, jos hyvistä etukäteisarvioista huolimatta uuden liiton toiminnasta olisi jäänyt jotain huomioimatta.

Budjetista ja toimintasuunnitelmasta esitettiin lukuisia puheenvuoroja. Puheenvuoroissa esitettiin lisää satsausta ulkoiseen ja sisäiseen viestintään, nopeitten vastineiden laatimista ay-liikettä hyökkääviä kirjoituksia vastaan, panostusta sähköiseen viestintään etenkin nuorten jäsenten houkuttelemiseksi, tukea tuleviin eduskuntavaaleihin ehdolle asettuville ja paikallisen koulutuksen rahoituksen selkiyttämistä ja nostamista.

Taistelu amisopetuksesta -kampanjan näkymättömyyttä Teollisuusliitossa kritisoitiin. Kaikkia kehotettiin kuitenkin allekirjoittamaan vetoomus osoitteessa .

Ammattiosastoilla pitäisi olla isompi vastuu siitä, että ammattioppilaitoksen opiskelijat saataisiin jäseniksi ja toimimaan aktiivisesti. Aktiivit opiskelijat ovat niitä henkilöitä, joista tulee sitten myöhemmin liiton luottamusmiehiä.

Puheenvuoroissa ehdotettiin Teollisuusliitolta tiukempaa kannan ottamista seksuaalista häirintää vastaan. Tyttö- tai poikakalenterit eivät kuulu työpaikoille, myös sen pitää olla liitolta erittäin selvä viesti.