Teknologiasektorin sopimukset pääosin perälaudan tasoisia

Ylivoimainen enemmistö teknologiateollisuuden yrityksistä sopi kuluvaa vuotta koskevista palkankorotuksista siten, että se vastaa 1,6 prosentin tasoisia palkankorotuksia. Noin 80 prosenttia alan toimipaikoista siis teki sopimukseen sisältyneen perälaudan tason mukaisen palkankorotussopimuksen.

Teollisuusliitto on tutkinut uusimman työehtosopimuksen palkankorotusten toteutumista metallialan työpaikoilla. Kyselyn tulokset eivät yllätä sektorijohtaja Jyrki Virtasta.

– Työnantajat eivät näytä käyttäneen kovinkaan usein hyväkseen mahdollisuutta jakaa työpaikoilla erisuuruisia palkankorotuksia. Suurimmassa osassa työpaikoista on päädytty joko paikallisen ratkaisun tai perälaudan kautta kaikille saman suuruiseen 1,6 prosentin yleiskorotukseen, Virtanen sanoo.

Teknologiasektorin työehtosopimukseen sisältyi nyt liittojen ohjeistuksen mukainen palkankorotusten jakotapa, jossa työnantaja sai kohdistaa osan korotuksista haluamallaan tavalla. Tämän perälautamallin käyttöön päädyttiin Teollisuusliiton tutkimuksen mukaan noin joka kymmenennessä työpaikassa.

Teollisuusliiton palkankorotuskysely lähetettiin 1 100 työpaikalle. Vastausprosentti oli 56,5. Palkankorotuksista sopimisessa koettiin olevan vähiten ongelmia alle 50 hengen yrityksissä. Vaikeinta sopiminen oli yli 500 ihmistä työllistävissä yrityksissä.

Tutkimuksen mukaan 60 prosenttia vastaajista koki työntekijöiden ja työnantajien neuvotteluvälit työpaikallaan hyviksi. Paikallisen ratkaisun kannalla oli noin puolet vastaajista, jotka työskentelevät alle 50 hengen yrityksissä. Yli sadan hengen yrityksissä osuus jäi alle 30 prosenttiin.

Lisätietoja:
Sektorijohtaja Jyrki Virtanen, puh. 040 513 8986