Teknologisektorns löneförhöjningar håller i huvudsak stupstocksnivå

En överväldigande majoritet av företagen inom teknologiindustrin har kommit överens om löneförhöjningar för det här året som motsvarar löneförhäjningar på 1,6 procent. Ungefär 80 procent av arbetsplatserna inom branschen gjorde alltså löneuppgörelser som motsvarar stupstocken i kollektivavtalsuppgörelsen.

Industrifacket har undersökt hur löneförhöjningarna i det nya kollektivavtalet har förverkligats på arbetsplatser inom metallbranschen. Enkätens resultat överraskar inte sektorchefen Jyrki Virtanen.

– Arbetsgivarna verkar inte speciellt ofta ha utnyttjat möjligheten att ge olika stora löneförhöjningar på arbetsplatserna. På de flesta arbetsplatserna har man antingen kommit överens lokalt eller gett en allmän och lika stor löneförhöjning på 1,6 procent åt alla arbetstagarna enligt stupstocken i kollektivavtalet, säger Virtanen.

Teknologisektorns kollektivavtal innehöll nu ett fördelningssätt enligt vilket arbetsgivaren fick fördela en del av löneförhöjningarna enligt eget tycke. Den här modellen användes enligt Industrifackets undersökning på ungefär var tionde arbetsplats.

Industrifackets löneförhöjningsenkät skickades till 1 100 arbetsplatser. Svarsprocenten var 56,5. Att komma överens om löneförhöjningarna ansågs vara minst problematiskt på företag med färre än 50 anställda. Svårast var det på företag med fler än 500 anställda.

Enligt enkäten var förhandlingsklimatet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren bra på 60 procent av arbetsplatserna. Bland dem som jobbar på företag med färre än 50 anställda var ungefär hälften för lokala uppgörelser. På företag med fler än 100 anställda var motsvarande andel under 30 procent.

Mer information: sektorchef Jyrki Virtanen, tel. 040 513 8986