Digitalisaatio etenee ja tuottavuus paranee teollisuudessa

Teollisuusliiton suhdannekatsaus tukee yleistä näkemystä Suomen taloustilanteesta. Kasvu on vahvaa ja työllisyys kohenee.

– Vienti vetää oikein hienosti, rakentaminen on korkealla tasolla ja kuluttajien luottamus vahvaa, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila totesi esitellessään suhdannekatsausta liiton valtuustolle tiistaina.

Myös teollisuuden investoinnit ovat paremmalla tasolla kuin viime vuosina yleensä ja investoinnit ovat parantaneet työn tuottavuutta.

– Digitalisaation etenemisestä sekä investointien lisääntymisestä kertovat myös tuoreimmat kyselyt. Liiton kyselyn lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön barometrit ja SAK:n kysely.

Tutkimusyksikön suhdannekyselyyn vastasi yli tuhat liiton pääluottamusmiestä. Puolet vastanneista kertoi, että konekantaa on uusittu viimeisen vuoden aikana.

– Robottien tehtäväksi töitä on siirretty hyvin vähän, vain kuudesta seitsemään prosenttia, eniten teknologiasektorilla.

Noin 40 prosenttia luottamusmiehistä arvioi, että tuotanto on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana.

– Työllisyysnäkymät arvioitiin vakoiksi ja parantuneiksi. Vain muutamalla työpaikalla oli ryhdytty yt-neuvotteluihin koneinvestointien vuoksi, Anttila valaisi kyselyn tuloksia.

Syrjäytymisvaarassa olevien joukko on edelleen suuri

Koheneva yleinen työllisyystilanne ei korjaa rakenteellisen työttömyyden ongelmaa. Myös syrjäytymisvaarassa olevien joukko on hälyttävän suuri.

– Pätkätyösuhteet tuottavat toistuvaistyöttömyyttä, kuten myös alueelliset kohtaanto-ongelmat ja kausiluontoiset työt. Tämä näkyy myös Teollisuusliiton toimialoilla.

Anttila huomauttaa, että niin sanottu aktiivimalli ei ole ratkaisu rakenteelliseen työttömyyteen. Se vain muuttaa itse työttömyyden rakenteita. Pitkäaikaistyöttömyyden laskun osasyy on ihmisten eläköityminen.

Yritysten toimet ovat vaikuttaneet

Maailmanlaajuisen taloustilanteen parantumisen lisäksi teollisuuden vahvaan käänteeseen ovat vaikuttaneet myös yritysten toimet.

– Uusia tuotteita on kehitetty, mutta tuotekehityspanostuksia pitäisi lisätä edelleen. Osa yrityksistä on myös investoinut laitteisiin ja yritykset ovat kehittäneet tuotantoprosessejaan huonojen aikojen pakottamina, Anttila sanoo.

Palkkamaltti ja kiky-sopimus ovat puolestaan parantaneet hintakilpailukykyä. Tuotannon nousu ja käyttöasteiden lisääntyminen näkyvät jo itsestäänkin kilpailukykykuvaajissa.

Teollisuuden liikevaihto kasvanut, notkahdusta ei näkyvissä

Koko teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuodessa 7,1 prosenttia. Notkahdusta tai kasvun merkittävää hidastumista ei ole näköpirissä.

Anttila arvioi, että teollisuustuotannon kasvu jatkuu hyvänä, vaikka sen yllä on myös uhkakuvia. Hän kuvailee uhkia ”talouden jumitilanteeksi”.

– Työvoiman ja tuotantokapasiteetin loppumisen uhka johtuu viime vuosien virheistä. Näihin uhkakuviin voidaan kuitenkin vaikuttaa lisäämällä teollisuustyön kiinnostavuutta. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen sekä työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen on panostettava. Tarvitsemme myös tuottavuutta lisääviä investointeja, Anttila luettelee.

Tutkimusyksikön valmistelema suhdannekatsaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.