Päivitettyä tietoa altisteiden raja-arvoista

Uusi asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP) astui voimaan 1.8.2018. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat HTP-arvot ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot on tarkoitettu otettavaksi huomioon, kun arvioidaan työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä.

Tutustu HTP-kirjaan valtioneuvoston sivuilla.