Teollisuusliitto on irtisanonut kilpailukykysopimukseen liittyvän työajan pidennyksen viidellä sopimusalalla

Teollisuusliitto on tänään perjantaina irtisanonut niin sanottuun kilpailukykysopimukseen (kiky) liittyvän työajan pidennyksen niistä työehtosopimuksista, jotka Metalliliitto solmi vuonna 2016.

Työajan pidentämistä koskeva sopimus irtisanottiin teknologiateollisuudessa, autoalan kaupassa ja korjaamotoiminnassa, pelti- ja teollisuuseristysalalla, malmikaivoksissa sekä teknisessä huollossa ja kunnossapidossa. Näillä Teollisuusliiton sopimusaloilla työskentelee reilut 100 000 työntekijää.

Metalliliitto ja Teknologiateollisuus sopivat kilpailukykysopimukseen liittyneestä 24 tunnin työajan pidennyksestä syksyllä 2016. Pidennys koskee vuosia 2017, 2018 ja 2019.

Työajan pidennyksestä sovittiin Metalliliiton solmimaan työehtosopimukseen lisäpöytäkirjalla. Tämä lisäpöytäkirja on ensimmäisen kerran irtisanottavissa päättymään 31.12.2019.

Työajan pidennyksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että liiton viidellä sopimusalalla ei enää vuonna 2020 tehdä kilpailukykysopimuksessa määriteltyä 24 tunnin mittaista lisätyötä.

Päätös sopimuksen irtisanomisesta on tehty jo aikanaan liiton valtuustossa ennen kolmen liiton – Metalliliiton, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ja Puuliiton – yhdistymistä.

Ei koske liiton muita sopimusaloja

Sopimus pystyttiin irtisanomaan vain entisen Metalliliiton aloilta, koska työajan pidennys on lähes kaikilla muilla aloilla sovittu itse työehtosopimukseen, ei erilliseen pöytäkirjaan.

Irtisanomisilmoitus ei siis koske Teollisuusliiton muita sopimusaloja.

Muiden kuin kyseisten viiden alan osalta Teollisuusliiton tavoitteena on poistaa 24 tunnin työajan pidennys muilta aloilta seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Kiky poistuu vuoden 2019 jälkeen media- ja painoalan, jakajien ja viestintäalan toimihenkilöiden sopimusaloilta.