Industrifacket har sagt upp arbetstidsförlängningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet i fem avtalsbranscher

Industrifacket har i dag fredag sagt upp arbetstidsförlängningen i anslutning till det så kallade konkurrenskraftsavtalet i de kollektivavtal som Metallförbundet ingick år 2016.

Avtalet om arbetstidsförlängning sades upp inom teknologiindustrin, handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen, plåt- och industriisoleringsbranschen, gruvbranschen samt teknisk service och tekniskt underhåll. De här avtalsbranscherna har drygt 100 000 arbetstagare.

Metallförbundet och Teknologiindustrin avtalade om en 24 timmars arbetstidsförlängning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet i fem branscher hösten 2016. Förlängningen gäller åren 2017, 2018 och 2019.

Arbetstidsförlängningen avtalades i ett tilläggsprotokoll till kollektivavtalet som Metallförbundet ingått. Detta tilläggsprotokoll kan första gången sägas upp så att det upphör 31.12.2019.

Avtalet kunde endast sägas upp inom det tidigare Metallförbundets branscher, eftersom arbetstidsförlängningen i nästan alla andra branscher hade avtalats i själva kollektivavtalet, inte i ett separat protokoll.

Gäller inte fackets övriga avtalsbranscher

Meddelandet om uppsägning gäller alltså inte Industrifackets övriga avtalsbranscher, eftersom anteckningarna om arbetstidsförlängning ingår i de egentliga kollektivavtalen för dem.

När det gäller andra än dessa fem branscher har Industrifacket som mål att ta bort förlängningen på 24 timmar för de övriga branscherna under de följande kollektivavtalsförhandlingarna.

Uppsägningen av arbetstidsförlängningen innebär att de fem avtalsbranscherna i facket inte längre år 2020 utför det tilläggsarbete på 24 timmar som fastställs i konkurrenskraftsavtalet.

Konkurrenskraftsavtalet kommer efter år 2019 att avlägsnas från avtalsbranscherna för medie- och tryckeribranschen, utdelare och kommunikationsbranschens tjänstemän.

Beslutet om att säga upp avtalet fattades i fackets fullmäktige redan innan de tre fackförbunden – Metallförbundet, TEAM Industrifacket TEAM och Träfacket – gick samman.