Aalto: Teollisuusliitto haluaa poistaa työajan pidennyksen kaikista työehtosopimuksista

Teollisuusliitto irtisanoi jonkin aikaa sitten kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennyksen viideltä sopimusalaltaan. Työajan pidennys voitiin irtisanoa, koska se oli näillä aloilla kirjattu erillispöytäkirjaan, ei varsinaiseen työehtosopimukseen.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työajan pidennys nousee keskeisesti esille myös ensi vuonna käytävällä työehtosopimusten neuvottelukierroksella.

 –  Teollisuusliiton sopimusaloista valtaosalla on työehtosopimuksiin kirjattu työajan pidentämiseen liittyvät pykälät. Asia on varmasti esillä joka neuvottelupöydässä, kun uusia työehtosopimuksia ryhdytään neuvottelemaan, Aalto totesi tiistaina Teollisuusliiton valtuuston kokouksessa Helsingissä.

 – Meidän osalta tämä koskettaa noin 25 sopimusta. Jos katsotaan koko työnantajaleiriä, puhutaan varmaankin yli 250 sopimuksesta.
Teollisuusliiton tavoite on poistaa työajan pidennys kaikista niistä sopimuksista, joissa se vielä on jäljellä.

 –  Ei meillä tietenkään voi olla muuta tavoitetta kuin se, että saamme hyvät sopimukset, joissa yhtenä osana on tuo tietynlaiseen kriisiaikaan sovitetun työajan pidennyksen poistaminen.

EK:n päätös vaikutti hallitukseen

Aalto kertasi puheessaan myös työmarkkinasyksyä ja irtisanomislakikiistaa. Hän uskoo, että Elinkeinoelämän keskusliiton päätös irrottautua neuvottelutoiminnasta on vaikuttanut myös maan hallituksen tekemiseen.

 – Kyllä sillä (EK:n päätöksellä) varmaan oli maan hallitusta rohkaiseva vaikutus, kun hallitus pohti, pitääkö sen millään tavalla ottaa huomioon työmarkkinaosapuolien mielipidettä esimerkiksi irtisanomislakiasiassa.

 – Voi tietenkin olla niinkin, ettei hallituksessa koskaan päästy tällaiseen pohdintaan asti. Sen toiminnassa on monia viitteitä tästä.

Aalto muistutti, että ammattiyhdistysliike ei edelleenkään hyväksy hallituksen irtisanomislakiesitystä, mutta nyt esitetyllä mallilla ei näyttäisi olevan vaikutusta nykykäytäntöön.

 – Oma lukunsa on, että jos esitys joskus tulee hyväksytyksi eduskunnassa se pienentää työsuhteen päättymisen perusteella asetettavan karenssin 60 päivään. Lisäksi hallitus luopui karenssimalli kakkosen ajamisesta ja pyysi ay-liikkeen mukaan karenssimalli ykkösen korjailuun.

Aalto kiitteli Teollisuusliiton ja ammattiyhdistysliikkeen toimia.

 –  Ilman meidän portaittain kiristyviä toimiamme meillä olisi nyt eduskunnassa esitys, joka kohtelisi voimakkaan eriarvoisesti palkansaajia sen mukaan, miten isossa firmassa he sattuvat työskentelemään.

SY:n tavoite on heikentää ay-liikettä

Aalto paheksuu Suomen Yrittäjien ja erityisesti järjestön johdon toimia.

 – En itse asiassa edes usko, että tavallinen rehellinen yrittäjäkunta kovin laajasti jakaa poikamaisen intomielisen, jalat maasta irti olevan johtonsa kärkkäimpiä näkemyksiä. Esityksiä, joilla yrittäjiä yllytetään lopettamaan jäsenmaksuperintä järjestäytyneiltä työntekijöiltä. Tai kehotetaan maksamaan Loimaan kassan jäsenmaksu työntekijöiden puolesta.

Jos Suomen Yrittäjien esitykset on tehty tosi mielellä, ne osoittavat tekijöiltään ”täydellistä yhteiskunnan ja sen realiteettien tajun puutetta”.

 – Työntekijöiden, meidän jäsentemme, kannattaa panna merkille, että Suomen Yrittäjien tavoite on heikentää ammattiyhdistysliikettä. He haluavat kertoa myös sen, että Yrittäjät tietävät paremmin, mikä työväestölle on oikein ja mikä on sen oikea paikka.

 – Järjestäytyneestä työnantajakentästä haluan sanoa, että se toimi syksyn koitoksessa voittopuolisesti maltillisesti ja hyvää harkintaa osoittaen.

Irtisanomislakikiista ja siihen liittyneet työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet siihen, että työpaikoilla puhutaan jälleen yhteiskunnallisista asioista. Aalto toivoo, että tämä myös näkyy kevään eduskuntavaaleissa.

 –  Yhteiskunnallisista asioista puhutaan nyt kahvipöydissä enemmän kuin vuosiin. Se on hyvä asia. Toivottavasti tämä myös kanavoituu vaaliuurnille. Käden puristaminen nyrkkiin taskussa ei auta mitään. Äänestäminen auttaa.
Aalto muistutti, että Teollisuusliitto tukee palkansaajien yhteistä Vapaiden valtakunta –kampanjaa.

 – Lisäksi tuemme kaikki ehdokkaina olevia liiton jäseniä. Lisäksi osallistumme erilaisiin ja eri puolueiden järjestämiin vaaliseminaareihin.