Liiton kokonaisjäsenmaksu pienenee vuonna 2019

Teollisuusliiton valtuusto on päättänyt syyskokouksessaan, että liiton vuoden 2019 jäsenmaksu on 1 prosentti. Jäsenmaksusta 0,82 prosenttia on liiton osuutta ja 0,18 prosenttia ammattiosaston osuutta.

Finanssivalvonta on jo aiemmin vahvistanut Teollisuuden työttömyyskassan jäsenmaksuksi 0,45 prosenttia.

Liiton jäsenmaksu on siten ensi vuonna kokonaisuudessaan 1,45 prosenttia, mikä on hieman pienempi (0,04%) kuin tämän vuoden maksu.

Liiton jäsenmaksu peritään kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta ja siihen rinnastettavasta tulosta sekä työnantajan maksamasta sairausajan palkasta.

Itsensä työllistäjien ja ammatin harjoittajien kuukausijäsenmaksuksi valtuusto päätti 35 euroa ja kannatusjäsenten maksuksi 20 euroa. Opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Maksamatta jäänyt jäsenmaksu voidaan valtuuston päätöksen mukaan periä työttömyyskassan maksamasta etuudesta.

Valtuusto myös päätti, että ammattiosastolle ei makseta jäsenmaksupalautusta, jos osasto ei ole täyttänyt tiettyjä velvoitteitaan. Saadakseen palautuksen ammattiosaston on hyväksyttävä liiton mallisäännöt ja rekisteröitävä ne Patentti- ja rekisterihallitukseen, Lisäksi osaston on toimitettava toimihenkilöilmoituksensa liittoon 28.2.2019 mennessä. Niin ikään ammattiosaston hallituksen on oltava liiton sääntöjen mukaisesti valittu.