Medlemsavgiften sjunker en aning år 2019

Helhetsavgiften för medlemskap i Industrifacket kommer att år 2019 ligga på på 1,45 procent, det vill säga litet mindre än i år då avgiften legat på 1,49 procent. Beslutet om justeringen av avgiften fattades på fullmäktigemötet i Helsingfors den 20 november.

Förbundets andel är en procent medan fackavdelningens andel blir 0,18 procent. Andelen för medlemskap i Industrins arbetslöshetskassa blir 0,45 procent. Det att helhetsavgiften för medlemmar nu sjunker beror på att arbetslöshetskassans andel sjönk med 0,04 procentenheter.

Medlemsavgiften uppbärs ur lönen under förskottsinnehållning. Ingen medlemsavgift uppbärs av medlemmar som för tillfället är arbetslösa samt studerandemedlemmar i fackavdelningarna.