Esitykset työehtosopimusten uudistamiseksi

Liiton hallitus päätti kokouksessaan 18.1. pyytää ammattiosastoilta ja työhuonekunnilta työehtosopimuksien uudistamista koskevia aloitteita.

Esitykset on tehtävä kirjallisesti ja niissä tulee olla ammattiosaston / työhuonekunnan kahden nimenkirjoittajan allekirjoitukset. Esityksiä voi tehdä useita, mutta jokainen esitys tehdään eri lomakkeelle. Lomakkeeseen pyydetään kirjoittamaan työehtosopimus, jota aloite koskee.

Aloitelomake löytyy tästä.

Aloitteet on lähetettävä liittoon 20.3.2019 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteella
Teollisuusliitto ry, Edunvalvonta, PL 107, 00531 Helsinki.