Förslag för att förnya kollektivavtalen

Förbundets styrelse har på sitt möte 18.1.2019 beslutat att be fackavdelningarna och verkstadsklubbarna om förslag till förnyande av kollektivavtalen.

Förslagen ska göras skriftligt och varje förslag bör vara undertecknat av två av fackavdelningens/verkstadsklubbens namntecknare.

Flera förslag kan göras, men varje förslag skrivs på en egen separat blankett. På blanketten bör även antecknas vilket kollektivavtal som förslaget gäller.

Blanketten hittas här.

Förslagen ska skickas in senast 20.3.2019 via e-post till [email protected] eller per post till Industrifacket rf, Intressebevakningen, Pb 107, 00531 Helsingfors.