Teollisuuden kustannustaakkaa ei pidä kasvattaa seuraavalla vaalikaudella

Teollisuusliiton mukaan Suomessa ei pidä tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka lisää teollisuuden kustannuksia kilpailijamaihin nähden. Tämä on välttämätöntä teollisuuden kasvuedellytysten turvaamiseksi.

– Mikäli vientiteollisuus ei pärjää lyhyemmän aikavälin kustannuskilpailussa, se ei pysty investoimaan pidemmälläkään aikavälillä. Esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitysuraa ei saada kasvuun pelkillä valtion varoilla, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Suomen suurin teollisuustyöntekijöitä edustava ammattiliitto Teollisuusliitto julkisti keskiviikkona eduskuntavaalitavoitteensa. Tavoitteissa korostuvat teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen, ammatillisen koulutuksen reformin onnistunut toteuttaminen sekä työmarkkinasuhteiden parantaminen tulevan hallituksen kanssa.

Teollisuusliitto ehdottaa hallitusohjelmaan kirjausta, että teollisuuden kustannustaakkaa ei kasvateta seuraavalla vaalikaudella. Mitä paremmin suomalainen teollisuus menestyy, sitä pienemmät ovat myös kansainväliset CO2-päästöt.

Liitto haluaa jatkaa metsäpolitiikan toteuttamista juuri hyväksytyn kansallisen metsästrategian pohjalta. Strategia perustuu metsien kasvavaan hyödyntämiseen. Metsien virkistys- ja talouskäyttö on sovitettava yhteen, ja metsäalan eri toimijat ovat tässä avainasemassa.

Kaivostoiminnasta keskusteltaessa lähtökohtana täytyy olla se, kuinka Suomen kaivosklusteria ja sen arvoketjuja laajennetaan. Mahdollinen kaivosvero on valmisteltava siten, ettei se aja investointeja pois maasta. Kaivosteollisuuden vastuullisuuteen ja tuotannon jälkihoitoon on kuitenkin kiinnitettävä entistä paremmin huomiota.

Seuraavan vaalikauden aikana on arvioitava ammatillisen koulutuksen reformin toteutumisen tilanne ja lisäresurssien tarpeet huolellisesti esimerkiksi vaalikauden puolivälitarkistuksessa.

Työasuntovähennyksen määrää on nostettava työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi. Työttömiä pitää rohkaista – ei pakottaa – muuttamaan työn perässä sinne, missä töitä on.

Ensi vaalikaudella tarvitaan kattava, päivitetty harmaan talouden torjuntaohjelma.  Veronumerokäytäntö pitää Teollisuusliiton mukaan laajentaa rakennusalan lisäksi pikaisesti ravintoloihin, siivousalalle sekä teollisuustoimialoille. Tilaajavastuulain perusteella sovellettavien sanktioiden kaltaiset laiminlyöntimaksut on otettava käyttöön myös työsuojelurikkomuksissa.

Aitoa yhteistyötä

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen onnistunut yhteistyö on tärkeä osatekijä siinä talouspolitiikan kokonaisuudessa, jossa kestävyysvajetta tilkitään ja tulevan kasvun eväitä koko Suomeen rakennetaan. Seuraavan hallituksen on sitouduttava aitoon yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten kanssa.

www.teollisuusliitto.fi/eduskuntavaalit

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Riku Aalto, puh. 0400 711 072
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, puh. 0400 535 616

Lue myös Tekijä-lehden juttu aiheesta täältä.