Industrins kostnadsbörda får inte växa under följande valperiod

Industrifacket anser att Finland inte ska införa en lagstiftning som gör att kostnaderna för industrin ökar i jämförelse med konkurrerande länder. Det här är nödvändigt för att säkra förutsättningarna  för tillväxt inom industrin.

– I fall exportindustrin inte klarar sig i på kort sikt i konkurrens med andra länder leder det till att man inom industrin inte heller kan investera på långsikt. Satsningen på forskning och produktutveckling ökar inte enbart med hjälp av statliga pengar, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Finlands största fackförbund som representerar industriarbetare publicerade på onsdagen sina mål för riksdagsvalet 2019.  Det centrala för målsättningarna satsningen på industrins konkurrenskraft, en lyckad reform av yrkesutbildningen i landet samt ett bättre förhållande mellan arbetsmarknadsparterna och landets följande regering.

Industrifacket föreslår att de framtida regeringspartierna skriver ner i regeringsprogrammet att kostnadsbördan för industrin inte ska utökas under följande valperiod. Ju bättre den finländska industrin  klarar sig, desto mindre är också kolutsläppen på internationell nivå.

Industrifacket vill att förverkligandet av skogspolitiken i landet går vidare utgående från den nyligen godkända nationella skogsstrategin. Användningen av skog för rekreation och ekonomisk utvinning måste gå att kombinera med ekonomisk utvinning, och här spelar de olika aktörerna inom skogsbranscherna en nyckelroll.

Utgångsläget för gruvindustrin måste vara att utöka Finlands gruvkluster och dess värdekedja. Införandet av en gruvskatt måste förberedas på ett sådant sätt att det inte leder till att investeringarna lämnar landet. Det är viktigt man ytterligare satsar på ansvar inom gruvindustrin och att mer uppmärksamhet läggs på arbetet efter att själva produktionen avslutats.

Under följande valperiod måste förverkligandet av reformen inom yrkesutbildningen utvärderas noggrant. Behovet av ökade resurser för yrkesutbildningen måste utvärderas till exempel i mitten av följande avföljande valperiod.

Avdraget för arbetsbostad måste höjas för att förbättra förutsättningarna för att arbetskraftens rörlighet. De arbetslösa ska sporras – inte tvingas – till att flytta dit där det finns jobb.

Dessutom föreslår Industrifacket ett omfattande och uppdaterat program i kampen för att stävja den gråa ekonomin. Redan i dag  finns en fungerande praxis kring skattenummer i bruk inom byggnadsbranschen. Industrifacket vill införa samma praxis inom restaurangbranschen, städbranschen och industrin. Sanktioner som försummelseavgifter som grundar sig på lagen om beställaransvar ska gälla också för förseelser inom arbetarskyddet.

Äkta samarbete

Samarbetet mellan landets regering och arbetsmarknadsorganisationerna utgör en viktig byggsten i den delen av finanspolitiken som försöker täppa till hållbarhetsgapet och skapa förutsättningar för tillväxt i Finland.  Följande regering måste binda sig till ett äkta och ärligt samarbete med arbetsmarknadsparterna.

www.teollisuusliitto.fi/sv/riksdagsval

För mer information:
Ordförande Riku Aalto, tel. 0400 711 072
Första vice ordförande Turja Lehtonen, tel. 0400 535 616