Murikan ja TSL:n kurssit voivat kerryttää aktiivisuusedellytystä

Murikka-opisto ja Työväen Sivistysliitto TSL järjestävät koulutusta, joka täyttää aktiivisuusedellytystä. Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Jos etuutta voidaan maksaa, kurssi kerryttää aktiivisuutta.

Tämän vuoden alussa aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen hyväksyttäviä koulutuksia on lisätty. Aktiivisuutta kerryttäväksi opiskeluksi voidaan katsoa julkisesti valvotun oppilaitoksen (esim. kansanopistot kuten Murikka, kansalais- tai työväenopistot) järjestämä opiskelu, jonka ajalta jäsen saa ansiopäivärahaa. Aktiivisuutta kerryttäviksi opinnoiksi ei lasketa harrastustoimintaa (esim. liikunta, käsityöt) eikä yleisiä kansalaisvalmiuksia antavaa toimintaa (esim. autokoulu, ensiapukurssi). Huhtikuun alusta myös ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan ottaa huomioon aktiivimallin aktiivisuusehdossa.

Työttömän työnhakijan tulee tarkistaa TE-toimistosta, miten opiskelu vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen. TE-toimisto antaa opiskelua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos opiskelun ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, se kerryttää aktiivisuutta. Ennen koulutuksiin ilmoittautumista pitää siis muistaa:

  • ilmoittaa koulutuksesta TE-toimistoon hyvissä ajoin
  • ilmoittaa koulutukseen osallistumisesta työttömyyskassaan

Murikan koulutus ja aktiivisuusedellytys

Murikka-opiston kurssit, joiden TE-toimisto ei katso olevan pelkästään kansalaisvalmiuksia antavia, kerryttävät aktiivisuutta. Murikalla on useita kursseja, jotka ovat ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa edistäviä ja täyttävät siis aktiivimallin edellytykset. Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Kassa päättää aktiivisuuden kertymisen.

Huomioithan, että kursseille voi olla paljon osallistujia, joten mahdollisuutta osallistua kaikille kursseille ei voida taata.

Kurssin nimi Kesto ja lisätiedot
Järjestötoimijan perusteet 5 pv, lue lisää kurssista
Kokoustoiminta 5 pv, lue lisää kurssista
Yhteiskuntavaikuttaminen 3 pv, lue lisää kurssista
Hyvä lehtijuttu 5 pv, lue lisää kurssista
Kotisivukurssi 2 pv, lue lisää kurssista
Some-kurssi 2 pv, lue lisää kurssista
Kansantalouden kurssi 3 pv, lue lisää kurssista
Naiset toimijoina 3 pv, lue lisää kurssista
Puheviestinnän perusteet 5 pv, lue lisää kurssista
Ihmissuhteet työpaikalla 5 pv, lue lisää kurssista
Hankalat vuorovaikutustilanteet edunvalvontatyössä 3 pv, lue lisää kurssista
Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi 5 pv, lue lisää kurssista
Työelämän englantia 5 pv, lue lisää kurssista
Tietotekniikan peruskurssi 5 pv, lue lisää kurssista
Tietotekniikan jatkokurssi 5 pv, lue lisää kurssista
Tietotekniikan täydennyskurssi 5 pv, lue lisää kurssista
Oppilaitostiedotuskurssi 2 pv, lue lisää kurssista
Nostoapuvälinekurssi 2 pv, lue lisää kurssista

Kursseille osallistumisesta ja niiden sisällöistä lisätietoja antavat:

Vesa Holappa, Murikka-opiston rehtori, puh. 020 774 1155 ja Sari Helminen, Teollisuusliiton koulutusasiantuntija, puh. 040 521 0970

Opiskelun vaikutuksesta työttömyysetuuden maksamiseen lisätietoja: Teollisuuden työttömyyskassan puhelinpalvelu, puh. 020 690 455

TSL:n ja Työttömien Tuki Tatsin (Tatsi) järjestämä koulutus

Työväen Sivistysliitto TSL järjestää Opetushallituksen tuella työttömille maksutonta koulutusta, jonka tarkoitus on kohentaa työnhakijan digitaitoja. Työttömien koulutukset on suunniteltu siten, että ne täyttävät aktiivimallin aktiivisuusehdon ja ehkäisevät työttömyyspäivärahaan kohdistuvat leikkaukset. Lue lisää koulutuksesta täältä. Voit seurata myös TSL:n kurssikalenteria.

Lisäksi TSL ja Tatsi järjestävät yhteistyössä työttömille jäsenille suunnattuja jaksamiseen ja mediakoulutukseen liittyviä kursseja. Lue lisää täältä. Tarkista työttömyyskassasta, täyttyykö näillä kursseilla aktiivisuusedellytys.