Murikkainstitutets och ABF:s kurser kan uppfylla aktivitetskraven

Murikkainstitutet, som upprätthålls av Industrifacket, och Arbetarnas Bildningsförbund ABF ordnar utbildning som uppfyller aktivitetskraven. Den arbetslösa bör själv kontrollera hos TE-byrån före anmälning till kursen, om man kan få arbetslöshetsförmån under utbildningen. Om förmånen kan utbetalas, uppfyller aktivitetskraven.

Från början av året har man kunnat uppfylla aktivitetskraven med allt flera utbildningar. Till dessa räknas utbildning som arrangeras på offentligt övervakade läroanstalter (t.ex. institut som Murikka, medborgarinstitut och arbetarinstitut) och under vilken utbetalas inkomstrelaterad dagpenning.

Aktivitetskraven kan inte uppfyllas genom hobbykurser (tex. handarbete eller motion) eller genom utbildning som ger allmänna medborgarfärdigheter (t.ex. bilskola eller förstahjälpkurs). Från och med april kan även sysselsättningsfrämjande verksamhet som erbjudits av fackförbund beaktas i aktivitetskraven.

Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande angående utbildningen. Den sökande bör alltså själv kontrollera hos TE-byrån, hur studierna påverkar rätten att erhålla arbetslöshetsförmåner. Om man kan erhålla arbetslöshetsförmån under utbildningen, uppfyller den även aktivitetskraven.

Före du anmäler dig till utbildningen kom ihåg att:

  • anmäla TE-byrån i god tid om att du deltar utbildningen
  • informera arbetslöshetskassan om att du deltar i utbildningen

Murikkainstitutets utbildning och aktivitetskraven

Murikkas kurser, som enligt TE-byrån inte endast ger allmänna medborgarfärdigheter, uppfyller de såkallade aktivitetskraven. Murikka erbjuder flera kurser, som ger yrkesmässiga färdigheter eller är företagsamhetsfrämjande, och således uppfyller aktivitetskraven.

Den arbetslösa bör själv kontrollera hos TE-byrån före anmälning till kursen, om man kan få arbetslöshetsförmån under kursen. Arbetslöshetskassan bestämmer om uppfyllandet av aktivitetskraven.

Vänligen observera, att en sökande inte kan garanteras en plats på alla kurser på grund av den stora mängden sökande.

OBS! Språket för kurserna nedan är finska.

Kursens namn Längd och tilläggsinformation
Järjestötoimijan perusteet 5 dagar, läs mer om kursen
Kokoustoiminta 5 dagar, läs mer om kursen
Yhteiskuntavaikuttaminen 3 dagar, läs mer om kursen
Hyvä lehtijuttu 5 dagar, läs mer om kursen
Kotisivukurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Some-kurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Kansantalouden kurssi 3 dagar, läs mer om kursen
Naiset toimijoina 3 dagar, läs mer om kursen
Puheviestinnän perusteet 5 dagar, läs mer om kursen
Ihmissuhteet työpaikalla 5 dagar, läs mer om kursen
Hankalat vuorovaikutustilanteet edunvalvontatyössä 3 dagar, läs mer om kursen
Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Työelämän englantia 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan peruskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan jatkokurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan täydennyskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Oppilaitostiedotuskurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Nostoapuvälinekurssi 2 dagar, läs mer om kursen

Tilläggsinformation om kursernas innehåll och deltagandet:

Vesa Holappa, rektor på Murikka-Institutet tel. 020 774 1155

Sari Helminen, utbildningsexpert på Industrifacket, tel. 040 521 0970

Tilläggsinformation om hur utbildning inverkar på betalning av arbetslöshetsförmån får du hos arbetslöshetskassan tel. 020 690 455.

Utbildning arrangerat av ABF och Tatsi rf

ABF arrangerar, med stöd av Utbildningsstyrelsen, avgiftsfri utbildning för arbetslösa angående arbetssökandes digifärdigheter. Utbildningarna för arbetslösa är planerade så att de uppfyller aktivitetskraven och förhindrar således nerskärning av dagpenning.

Läs mer om utbildningarna här. Du kan även följa med ABF:s kurskalender.

Utöver det ordnar ABF tillsammans med Tatsi rf mediutbildning som för  arbetslösa. Läs mer här. Kolla med a-kassan hur aktiveringskraven uppfylls med hjälp av de här kurserna.