Neuvotteluopas luottamusmiehille

Teollisuusliitto on yhdessä muiden liittojen kanssa julkaissut viestintäalalle oppaan, joka antaa tukea neuvotteluihin, sopimiseen ja kehittämiseen työpaikalla. Vaikka opas on tarkoitettu viestintäalalle, suuri osa sen sisällöstä soveltuu myös muiden alojen luottamusmiehille.

”Yhdessä enemmän” on Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron, Journalistiliiton sekä työnantajia edustavan Medialiiton yhteisjulkaisu. Opas tuotettiin, koska viestintäalalla henkilöstö osallistuu yhä enemmän työpaikan kehittämiseen ja paikallinen sopiminen on lisääntynyt. Siksi luottamusmiehen tulee tuntea oman yrityksensä toimintaympäristö, talous, yhteistoiminnan periaatteet sekä henkilöstön tilanne.

Opas on siinä määrin yleispätevä, että siinä on paljon hyödyllistä tietoa myös Teollisuusliiton muiden sopimusalojen luottamusmiehille. Varsinkin uusien luottamushenkilöiden kannattaa perehtyä oppaaseen yhdessä yrityksen johdon kanssa.

Oppaan voit ladata ja tulostaa täältä