Kemianteollisuudessa uudet työntekijät on esiteltävä luottamusmiehelle

Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu kertoa työpaikkansa uusille työntekijöille järjestäytymisestä ja liittoon kuulumisen hyödyistä. Kaikilla työpaikoilla näin ei kuitenkaan tapahdu.

Kemianteollisuuden työpaikoilla toimintatapa haluttiin varmistaa kirjaamalla työehtosopimuksiin uusien työntekijöiden esitteleminen luottamusmiehelle.

– Kilpailukykysopimuksen yhteydessä toukokuussa 2016 sovittiin joihinkin kemian työehtosopimuksiin, että uuden työntekijän työhön ottamisesta on viivytyksettä ilmoitettava pääluottamusmiehelle. Osana työntekijän perehdytystä uudelle työntekijälle annetaan myös työnantajan edustajan, pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun yhteinen opastus yrityksen yhteistoimintajärjestelmistä, paikallisista sopimuksista ja niiden mahdollisuuksista työehtosopimuksessa, sektorijohtaja Toni Laiho kemian sektorista kertoo.

– Se oli osa paikallisen sopimisen edistämistä, josta kiky-sopimuksessa sovittiin.

Koska paikallinen sopiminen työpaikoilla lisääntyy, liitto haluaa, että uudetkin työntekijät tietävät ja ymmärtävät, mitä työpaikalla on sovittu.

– On epäreilua, jos vain työnantaja kertoo paikallisten sopimusten sisällöistä uudelle työntekijälle. Myös luottamusmiehen pitää saada kertoa oma näkemyksensä työpaikan käytännöistä ja sopimuksista, selittää pelikenttä, mitä sääntöjä talossa on sovittu ja keitä ne koskevat. Se pitää kirkastaa myös uusille työntekijöille, Laiho sanoo.

Laihon mukaan isoilla tehtailla rekrytointiprosesseihin kuului aikanaan luottamusmiehen tapaaminen, mutta tapa on sittemmin hiipunut. Tavasta on kuitenkin selkeästi hyötyä molemmille osapuolille, sekä työnantajalle että työntekijöitä edustavalle ammattiliitolle.

– Kemian aloilla työehtosopimus määrittelee usein vain minimin, ja oikeassa maailmassa on usein sovittu sitä enemmän ja paremmin. Kun uusi työntekijä tietää talon tavat ja oppii ne, siitä on hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Isoissa taloissa esimerkiksi työajoista ja erilaisista järjestelyistä on sovittu paikallisesti. Se on normaalia työelämää. Sopimukset eivät löydy tessistä, koska ne ovat paikallisia.

Edellisellä työehtosopimuskierroksella sovittu toimintamalli on otettu käyttöön vaihtelevasti kemianteollisuuden työpaikoilla.

– Tapa on ollut olemassa paikka paikoin, ja joillekin työpaikoille se on tullut uutena mallina. Mutta on myös koko joukko työpaikkoja, jotka eivät sitä sovella. Vuonna 2016 taloudellinen tilanne oli erilainen: uusia rekrytointeja ei tehty, mikä selittää, miksi tapa ei ole yleistynyt niin kuin olisi pitänyt.

”Hyvä, että tämä löytyy tesseistä”

Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla luottamusmies luo aina kontaktin uusiin työntekijöihin, kertoo porvoolainen pääluottamusmies Sami Ryynänen.

– Meillä Porvoon jalostamolla tämä asia hoitui hyvin jo ennen kuin se kirjattiin työehtosopimukseen. Olimme luoneet tavan, jolla varmistimme uusille henkilöille luottamusmiehen esittelyn. Valitettavasti ihmiset eläköityvät, ja toimivat tavat myös unohtuvat. Siksi on hyvä, että tämä kirjaus tuli myös tesseihin. Siten myös uusille työntekijöille syntyy automaattisesti tapa toimia oikein näissä tilanteissa.

Taloussuhdanteiden parantuessa myös rekrytoinnit ovat lisääntyneet. Siksi kyseisen kirjauksen merkitys on lisääntynyt, Ryynänen sanoo.

– Meidän luottamusmiesten tehtävänä on valvoa, että työnantajat noudattavat kirjausta, kuten myös muita tesseihin kirjattuja kohtia. Hiukan petrattavaa tässä kohdassa toki on molemmin puolin. Samalla tämä on oiva muistutus myös itselle tästä ”uudesta” kohdasta, joka viime kierroksella tesseihin tuli.

– On tärkeää varmistaa, että kyseinen kirjaus on otettu työpaikoilla käyttöön. Muistini mukaan se tuli ainakin öljyn, muovin ja peruskemian tesseihin. Mielestäni tämä on jo tällaisenaan hyvä parannus, jos sitä aidosti käytetään työpaikoilla.

Olisiko tässä ideaa myös sinun työpaikallesi? Kommentoi alle, mitä mieltä olet. Huom! Kommentit ovat julkisia.