Nya arbetstagare inom kemiska industrin måste presenteras för förtroendemannen

Till förtroendemannens uppgifter hör att informera  de nyanställda om vikten av att organisera sig fackligt och fördelarna med att vara med i facket. Detta sker dock inte på alla arbetsplatser.

Genom att skriva in förfaringssättet i kollektivavtalet ville arbetsplatserna inom den kemiska industrin säkerställa att alla nyanställda presenteras för förtroendemannen.

På arbetsplatser inom kemiska industrin ville man försäkra förfaringssättet genom att skriva ner i kollektivavtalet att nya anställda skall presenteras för förtroendemannen.

– Inom ramen för konkurrenskraftsavtalet i maj 2016 kom vi i vissa av kemisektorns kollektivavtal överens  om att en ny anställning  genast måste anmälas till huvudförtroendemannen. Som en del av den nyanställdas introduktion i arbetet får hen ta del av företagets samarbetsformer och lokala avtal, samt hur dessa används inom ramen för kollektivavtalet. Introduktionen ges gemensamt av arbetsgivarens representant, huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige, berättar sektorchef Toni Laiho från kemisektorn.

– Det var en del av främjandet av lokalt avtalande i kiky-avtalets anda, säger Laiho.

Eftersom det lokala avtalandet ökar på arbetsplatserna, vill facket att även nya arbetstagare ska känna till och förstå vad som överenskommits på arbetsplatsen.

– Det är orättvist om endast arbetsgivaren informerar en ny arbetstagare om innehållet i de lokala avtalen. Även förtroendemannen måste få ge sin syn på arbetsplatsens praxis och avtal, förklara  spelreglerna som avtalats om  och vilka som omfattas av dessa regler. Allt det här bör klargöras också för nya arbetstagare, säger Laiho.

Enligt Laiho var det tidigare vanligt på stora fabriker att förtroendemannen involverades i rekryteringsprocesserna, men på senare tid har förfaringssättet avtagit. Förfaringssättet är helt klart till nytta för bägge parter, både för arbetsgivaren och fackförbundet som företräder arbetstagarna.

– Inom kemisektorn definierar kollektivavtalet ofta bara minimivillkor, medan man de facto i det verkliga arbetslivet överenskommit om mer och bättre villkor. När en ny arbetstagare känner till så att säga husets vanor och lär sig dem, är det till nytta både för rbetstagaren och arbetsgivaren. I stora företag har man lokalt kommit överens om till exempel  arbetstids- och andra arrangemang. Det är så ett normalt arbetsliv fungerar. Avtalen hittas inte i kollektivavtalet eftersom de är lokalt uppgjorda.

Verksamhetsmodellen som avtalats i den förra kollektivavtalsrundan har tagits i bruk i varierande grad på arbetsplatserna inom den kemiska industrin.

– Modellen har varit i bruk på vissa ställen  medan den för andra arbetsplatser  kommit som en ny modell. Men det finns också en hel del arbetsplatser där den inte tillämpas. Under 2016 var den ekonomiska situationen annorlunda: inga nyrekryteringar gjordes, vilket förklarar varför modellen inte blivit så  allmän som den borde.

”Bra att detta finns i kollektivavtalen”

På Neste Abp:s raffinaderi i Borgå tar förtroendemannen alltid kontakt med nya arbetstagare, berättar huvudförtroendeman Sami Ryynänen.

– På raffinaderiet i Borgå har vi gjort så här bra långt innan det  skrevs in i kollektivavtalet. Vi hade skapat ett system som säkrade att förtroendemannen  presenterades för alla nya. Men folk går i pension och fungerande vanor glöms bort. Därför är det bra att det här nu kom in i kollektivavtaletn. Då lär sig de nya arbetstagarna automatiskt rätt sätt att agera i dessa situationer.

Samtidigt som konjunkturen förbättras ökar även rekryteringarna. Därför har betydelsen av denna skrivning ökat, säger Ryynänen.

– Det hör till oss förtroendemän att se till att arbetsgivarna följer skrivningen, precis som de andra punkterna i kollektivavtalen.  Bägge parter kan dock förbättra sig i denna fråga. Samtidigt är det nu en bra påminnelse för en själv att denna ”nya” punkt kom till i kollektivavtalen i den senaste rundan.

– Det är viktigt att nu se till att denna skrivning tas i bruk på arbetsplatserna. Om jag minns rätt så finns skrivningen i åtminstone olje-, plast- och kemiska basindustrins kollektivavtal.

Jag anser det här redan är en bra förbättring om den verkligen tas i bruk på arbetsplatserna.

Skulle det här fungera även på din arbetsplats? Kommentera längst ner. Obs! Kommentarerna syns offentligt.