Vuosilomalaki muuttuu – työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus neljän viikon vuosilomaan sairauslomasta huolimatta

Helmikuussa hyväksyttiin lakimuutos, jonka myötä työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus neljän viikon vuosilomaan ja sitä täydentäviin lisävapaapäiviin sairaudesta tai kuntoutuksesta huolimatta. Muutoksella Suomen lainsäädäntö saatetaan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaiseksi.  

EU-tuomioistuimen mukaan jäsenvaltio ei voi asettaa vuosilomaoikeudelle edellytystä, jonka mukaan työntekijän pitäisi tosiasiallisesti työskennellä lomavuoden aikana. Työaikadirektiivissä ei vuosilomaoikeuden osalta eroteta työntekijöitä, jotka ovat poissa työstä sairausloman vuoksi lomavuoden aikana niistä työntekijöistä, jotka ovat tosiasiallisesti työskennelleet vuoden aikana.

– Suomen vuosilomalain mukaan työntekijän vuosiloma on aiemmin voinut työkyvyttömyyden tai kuntoutuksen vuoksi jäädä alle 24 päivän mittaiseksi. Säännös on ollut ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, selvittää Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio.

Uuden säännöksen mukaan työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, mikäli hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemansa vuosiloma jäisi alle 24 päivän. Näin voi käydä sairauden, tapaturman tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan ole enää poissaolon jatkuttua yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa, eivätkä ne kerrytä uutta vuosilomaa. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Korvaus ei oikeuta lomarahaan, jollei työehtosopimuksessa toisin sovita.

Myös työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa koskevaa säännöstä muutetaan pidentämällä aikaa, jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta ja vaikuttavat tuolloin alkavan lomanmääräytymisvuoden lomakertymiin. Muutoksen vaikutukset näkyvät siis pääsääntöisesti vasta vuoden 2020 kesälomia pidettäessä.