Teollisuusliitto haluaa viennille kasvuohjelman – uusi teollisuus- ja elinkeinopoliittinen ohjelma julkaistu

Teollisuusliitto esittää, että Suomeen perustetaan poikkihallinnollinen viennin ja teollisuuden kasvuohjelma. Ohjelman laatimisesta vastaa maan hallitus yhdessä keskeisten toimialoja edustavien ammatti- ja työnantajaliittojen kanssa. Ohjelmalle haetaan mahdollisimman laaja parlamentaarinen tuki, jolla varmistetaan yli vaalikausien ulottuva strategia.

Teollisuusliiton ehdotus kasvuohjelmasta tehtiin jo ennen vaaleja ja se sisältyy nyt liiton uunituoreeseen teollisuus- ja elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Vastaus on vientiteollisuus -ohjelma on julkaistu liiton nettisivuilla.

Teollisuus- ja elinkeinopoliittinen ohjelma koostuu esipuheesta ja 11 asiakokonaisuudesta. Niissä otetaan kantaa moniin ajankohtaisiin asioihin, kuten kilpailukyvyn säilyttämiseen, koulutukseen ja osaamiseen sekä energia- ja ilmastokysymyksiin. Teollisuusliiton mukaan Suomi tarvitsee osaajia myös rajojemme ulkopuolelta. Olennaista tällöin on, että ulkomailta tänne saapuvat osaajat tekevät töitä samoilla työehdoilla kuin suomalaiset työtoverinsakin.

Varsinaisen ohjelmatekstin lisäksi sivustosta löytyy ajankohtaisia esimerkkejä kunkin asiakokonaisuuden teemoista sekä myös ratkaisuehdotuksia ja liiton tavoitteita.

– Tarkoituksenamme on pitää tätä osiota ajan tasalla päivittämällä sivustoa uusilla esimerkeillä ja ajankohtaisella tiedolla, tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila kertoo.

Hieman uudenlaisen esittelytavan takana on halu aktivoida myös liiton omaa jäsenistöä tutustumaan tavoitteisiin ja ottamaan niihin kantaa.

Vastaus on vientiteollisuus -ohjelma löytyy täältä.